Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.1190

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 27.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 8., 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 3.punktā vārdus "to organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu" ar vārdiem "divās atlases kārtās".

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Sadarbības iestāde aktivitātes ietvaros tiem projektu iesniedzējiem, kas atbilst šo noteikumu 13.punktā minētajām prasībām, nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk - uzaicinājums):

4.1. pirmajā atlases kārtā - 25 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās;

4.2. otrajā atlases kārtā - laikposmā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 1.martam. Otrajā atlases kārtā uzaicinājumu nosūta tiem projekta iesniedzējiem, kas netika uzaicināti iesniegt projekta iesniegumus pirmajā atlases kārtā."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Aktivitātei pieejamais kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 12 522 139 lati:

6.1. pirmās atlases kārtas kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 12 522 139 lati;

6.2. otrās atlases kārtas kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu veido pirmās atlases kārtas finansējuma atlikums."

4. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Aktivitātes privāto finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs, un tā minimālais apmērs ir 2 209 789 lati."

5. Izteikt 19.5. un 19.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.5. ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas izmainās attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 19.1., 19.2, 19.3. un 19.4.apakšpunktu, sadarbības iestāde kopējās projekta attiecināmās izmaksas nepalielina. Ja pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas finansējuma saņēmējs paziņo, ka attiecināmo un neattiecināmo izmaksu īpatsvars neatbilst reālajai situācijai, sadarbības iestāde veic šādas darbības:

19.5.1. ja iespējams, ietur attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu no kārtējās vai noslēguma izdevumu atmaksas, un finansējuma saņēmējs nodrošina, lai par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtie ienākumi netiktu izmantoti neattiecināmo izmaksu segšanai;

19.5.2. ja nav iespējams ieturēt attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu saskaņā ar šo noteikumu 19.5.1.apakšpunktu, pieprasa finansējuma saņēmējam to atmaksāt, un finansējuma saņēmējs nodrošina, lai par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtie ienākumi netiktu izmantoti neattiecināmo izmaksu segšanai;

19.6. ja finansējuma saņēmējs neatmaksā attiecīgo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma daļu un nenodrošina, lai par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu gūtie ienākumi netiktu izmantoti neattiecināmo izmaksu segšanai, attiecīgā attiecināmo izmaksu daļa uzskatāma par neatbilstošiem izdevumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus."

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Veselības ministrs J.Bārzdiņš

31.12.2010