Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr.; 2006, 1., 9., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 7., 12.nr.; 2008, 1., 6., 13.nr.; 2009, 2., 11., 13., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200., 205.nr.; 2010, 91., 101., 131., 151., 157., 178., 183.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis - Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums;

14) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis - Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums."

2. 11.pantā:

izslēgt pirmās daļas 2.punktu;

papildināt pirmo daļu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) finanšu stabilitātes nodeva - Finanšu stabilitātes nodevas likums.";

papildināt otro daļu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"231) par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā;";

izteikt otrās daļas 29.punktu šādā redakcijā:

"29) par gaisa kuģu, Jūras kodeksa 8.panta otrajā daļā noteikto reģistrējamo kuģu un kuģošanas līdzekļu, kā arī par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā reģistrējamu transportlīdzekļu reģistrāciju;";

izteikt otrās daļas 97. un 98.punktu šādā redakcijā:

"97) par apstiprinājuma vai piekrišanas izsniegšanu atkritumu pārrobežu pārvadājumiem;

98) par apraides atļaujas izsniegšanu, retranslācijas atļaujas izsniegšanu un tāda pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju, kurš sniedz elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma;";

izteikt otrās daļas 111.punktu šādā redakcijā:

"111) par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un tās pārreģistrāciju;";

papildināt otro daļu ar 113., 114., 115., 116., 117., 118. un 119.punktu šādā redakcijā:

"113) par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem;

114) par licences izsniegšanu melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā un par licences izsniegšanu melno metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā;

115) par atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas vai uzglabāšanas atļaujas izsniegšanu;

116) par tiesībām izmantot zemes dzīles publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, izņemot ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, kā arī ģeoloģisko izpēti, kas saistīta ar būvju būvniecību, ierīkošanu un ekspluatāciju jūrā un kas notiek saskaņā ar jūras vides aizsardzības un pārvaldības normatīvajiem aktiem;

117) par ūdens resursu lietošanas atļaujas izsniegšanu;

118) par piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu un tās pārskatīšanu;

119) par komercķīlas nodibināšanas, pārjaunojuma un dzēšanas reģistrāciju, par tiesībām iepazīties ar komercķīlu reģistra ierakstiem, par rakstveida informācijas saņemšanu no komercķīlu reģistra, par komercķīlas ņēmēja maiņu reorganizācijas vai uzņēmuma pārejas gadījumā, kā arī par komercķīlas noteikumu grozīšanu un nodrošinātā prasījuma cesijas reģistrāciju."

3. Aizstāt 12.panta ceturtajā daļā vārdus "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai".

4. 20.pantā:

aizstāt 6.punktā vārdus "Vides ministrija" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija";

papildināt pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13) transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli - Valsts ieņēmumu dienests un Ceļu satiksmes drošības direkcija atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumam un saskaņā ar to izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem;

14) uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli - Valsts ieņēmumu dienests un Ceļu satiksmes drošības direkcija atbilstoši Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumam un saskaņā ar to izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem."

5. Papildināt 41.pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja nodokļu administrācijas amatpersona kontroles (pārbaudes, revīzijas) rezultātā ir konstatējusi nepamatotu no budžeta atmaksājamās summas palielināšanu un aprēķinājusi soda naudu saskaņā ar šā likuma 32.3 pantu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs ierosināt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram noslēgt vienošanās līgumu. Vienošanās līgumā norāda, ka nodokļu maksātājs piekrīt nepamatotās no budžeta atmaksājamās summas samazinājumam, bet saskaņā ar šo likumu aprēķinātā soda nauda tiek samazināta par 85 procentiem."

6. Pārejas noteikumos:

izteikt 116.punktu šādā redakcijā:

"116. Šā likuma 11.panta otrās daļas 97.punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.";

papildināt pārejas noteikumus ar 129., 130. un 131.punktu šādā redakcijā:

"129. Šā likuma 11.panta pirmās daļas 12.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Finanšu stabilitātes nodevas likumu.

130. Šā likuma 11.panta otrās daļas 117.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Ūdens apsaimniekošanas likumā.

131. Šā likuma 11.panta otrās daļas 118.punkts stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem likumā "Par piesārņojumu"."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

01.01.2011