Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.; 2006, 24.nr.; 2007, 12.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Satiksmes ministrijas funkcionālajā un institucionālajā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrība "Elektronisko sakaru direkcija"
(turpmāk - Elektronisko sakaru direkcija)";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 47.panta piektajā daļā (radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē), 49.panta pirmajā daļā (radiofrekvenču spektra joslu sadalījums), 50.pantā (koplietojuma radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauja) un 56.pantā (nacionālais numerācijas plāns) minēto Ministru kabineta noteikumu projektu izstrādi un iesniegšanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija."

2. Izslēgt 5.panta pirmās daļas 4.punktu.

3. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Satiksmes ministrijā" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā".

4. Papildināt 19.panta pirmo daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

"18) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu, - veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecīgo elektronisko sakaru tīklu integritātes nodrošināšanai un sadarboties ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju atbilstoši Informācijas tehnoloģiju drošības likumā noteiktajam."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

01.01.2011