Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumus Nr. 1007 "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2012.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1181

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 83.§)
Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2011.gadā par sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" 4.panta 2.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā 2011.gadā pašvaldībām piešķir valsts budžeta dotāciju par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajām personām.

2. Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām piešķir, pamatojoties uz Labklājības ministrijas datiem par sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros – līdz 1998.gada 1.janvārim ievietoto personu skaitu.

3. Finansējumu par bērnunamos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu.

4. Finansējumu par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem pašvaldībām piešķir saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

5. Valsts kase nodrošina finansējuma pārskaitīšanu uz attiecīgo pašvaldību kontiem Valsts kasē reizi mēnesī līdz attiecīgā mēneša septītajam datumam 1/12 daļas apmērā no šo noteikumu 1. un 2.pielikumā norādītā finansējuma kopsummas.

6. Pašvaldība valsts budžeta dotācijas saņemšanai līdz 2011.gada 5.janvārim atver jaunu vai norāda esošo kontu Valsts kasē.

7. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1181
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2011.gadā par bērnunamos līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem bērniem

Nr.p.k.

Republikas pilsēta, novads

Līdz 1998.gada 1.janvārim bērnunamos ievietoto bērnu skaits

Dotācijas apmērs (latos)

1.

Daugavpils

2

12 000

2.

Jelgava

5

30 000

3.

Jūrmala

11

66 000

4.

Rēzekne

2

12 000

5.

Rīga

5

30 000

6.

Ventspils

5

30 000

7.

Alojas novads

1

6 000

8.

Alsungas novads

3

18 000

9.

Bauskas novads

6

36 000

10.

Cesvaines novads

5

30 000

11.

Daugavpils novads

4

24 000

12.

Dobeles novads

4

24 000

13.

Ērgļu novads

2

12 000

14.

Jelgavas novads

1

6 000

15.

Kokneses novads

7

42 000

16.

Krāslavas novads

1

6 000

17.

Krimuldas novads

2

12 000

18.

Limbažu novads

6

36 000

19.

Ludzas novads

2

12 000

20.

Ogres novads

3

18 000

21.

Priekuļu novads

1

6 000

22.

Rēzeknes novads

6

36 000

23.

Saldus novads

2

12 000

24.

Talsu novads

2

12 000

25.

Tukuma novads

5

30 000

26.

Valkas novads

3

18 000

27.

Ventspils novads

9

54 000

 

KOPĀ:

105

630 000

Finanšu ministrs A.Vilks
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1181
Finansējuma sadalījums pašvaldībām 2011.gadā par veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998.gada 1.janvārim ievietotajiem iemītniekiem

Nr.p.k.

Republikas pilsēta, novads

Līdz 1998.gada 1.janvārim veco ļaužu pansionātos un centros ievietoto iemītnieku skaits

Dotācijas apmērs (latos)

1.Daugavpils

24

72 000

2.Jūrmala

16

48 000

3.Rēzekne

20

60 000

4.Rīga

45

135 000

5.Valmiera

9

27 000

6.Ventspils

18

54 000

7.Aglonas novads

7

21 000

8.Aizputes novads

14

42 000

9.Alojas novads

7

21 000

10.Alūksnes novads

6

18 000

11.Apes novads

3

9 000

12.Balvu novads

17

51 000

13.Bauskas novads

8

24 000

14.Brocēnu novads

6

18 000

15.Cēsu novads

14

42 000

16.Cesvaines novads

3

9 000

17.Dagdas novads

3

9 000

18.Daugavpils novads

6

18 000

19.Engures novads

32

96 000

20.Ērgļu novads

10

30 000

21.Inčukalna novads

4

12 000

22.Ilūkstes novads

1

3 000

23.Krāslavas novads

2

6 000

24.Krustpils novads

35

105 000

25.Kuldīgas novads

4

12 000

26.Limbažu novads

3

9 000

27.Ludzas novads

4

12 000

28.Madonas novads

4

12 000

29.Mālpils novads

1

3 000

30.Ogres novads

8

24 000

31.Olaines novads

1

3 000

32.Ozolnieku novads

18

54 000

33.Pāvilostas novads

1

3 000

34.Pļaviņu novads

1

3 000

35.Raunas novads

5

15 000

36.Rēzeknes novads

6

18 000

37.Salacgrīvas novads

1

3 000

38.Saldus novads

5

15 000

39.Skrīveru novads

9

27 000

40.Skrundas novads

6

18 000

41.Strenču novads

4

12 000

42.Talsu novads

23

69 000

43.Tērvetes novads

9

27 000

44.Vecumnieku novads

7

21 000

 

KOPĀ:

430

1 290 000

Finanšu ministrs A.Vilks
01.01.2011