Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.1162

Rīgā 2010.gada 21.decembrī (prot. Nr.74 28.§)
Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā personām, kuras dienējušas Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē un kuru dienestu ir pārtraukusi Latvijas iekļaušana PSRS sastāvā (turpmāk – persona), piešķir speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai (turpmāk – speciālā piemaksa), kā arī tās apmēru un izmaksas kārtību.

2. Speciālo piemaksu izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – aģentūra) no valsts pensiju speciālajā budžetā saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu ieskaitītajiem valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

3. Persona speciālās piemaksas saņemšanai iesniedz aģentūras nodaļā šādus dokumentus:

3.1. iesniegumu par speciālās piemaksas piešķiršanu;

3.2. arhīva izziņu, kas apstiprina faktu, ka persona attiecīgajā laikposmā ir dienējusi Latvijas policijā vai Latvijas Robežsargu brigādē.

4. Aģentūras nodaļas amatpersona izskata šo noteikumu 3.punktā minētos dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās piemaksas piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt speciālo piemaksu, ja nav ievērotas likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm" un šajos noteikumos minētās prasības. Lēmumu pieņem un paziņo personai Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.

5. Aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Speciālās piemaksas apmērs atbilst divkāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēram neatkarīgi no saņemtās valsts pensijas apmēra.

7. Speciālo piemaksu izmaksā katru mēnesi no piektā līdz divdesmit ceturtajam datumam.

8. Speciālo piemaksu pēc personas pieprasījuma pārskaita uz Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai piegādā personas dzīvesvietā par maksu, ieturot no speciālās piemaksas tās piegādes izdevumus kā maksu par viena maksājuma piegādi saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto maksu par pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi.

9. Līdz 2010.gada 31.decembrim piešķirto speciālo piemaksu izmaksu no 2011.gada 1.janvāra aģentūra veic, pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra informāciju personu lietās.

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 23.decembra noteikumus Nr.550 "Noteikumi par speciālo piemaksu valsts vecuma pensijai Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē dienējušām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.; 2005, 65.nr.; 2006, 60.nr.; 2010, 160.nr.).

11. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Labklājības ministre I.Jurševska
01.01.2011