Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts civildienesta likumā

Izdarīt Valsts civildienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 19.nr.; 2001, 9.nr.; 2002, 14., 23.nr.; 2003, 12.nr.; 2005, 10.nr.; 2006, 20., 24.nr.; 2007, 13.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 40.nr.) šādus grozījumus:

1. 34.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja valsts civildienesta attiecības ar ierēdni izbeidz, pamatojoties uz šā likuma 41.panta 1.punkta "n" apakšpunktu, tad viena gada laikā pēc nodarbinātības attiecību izbeigšanas attiecīgajā organizācijā vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā, iestādei, neizsludinot atklātu pretendentu konkursu, ir tiesības viņam nodrošināt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu, ja ir vakants amats un persona atbilst noteiktām prasībām. Papildus minētajam ierēdņa ieskaitīšanu Ārlietu ministrijas rīcībā vai Ārlietu ministrijas pārziņā nosaka Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

2. Papildināt likumu ar 37.1 pantu šādā redakcijā:

"37.1 pants. Norīkošana dienestā ārvalstīs valsts interesēs

Ierēdni ar viņa piekrišanu uz noteiktu laiku valsts interesēs var norīkot dienestā starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā. Šādā gadījumā ierēdnim tiek nodrošinātas tiesības pēc atgriešanās ieņemt iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu. Valsts iestāde, kura norīkojusi ierēdni, ir tiesīga viņu atsaukt."

3. Aizstāt 38.panta trešajā daļā vārdus "Eiropas Savienības institūcijās" ar vārdiem un skaitli "šā likuma 37.1 pantā minētajās institūcijās".

4. 41.pantā:

papildināt 1.punktu ar "n" apakšpunktu šādā redakcijā:

"n) pēc paša vēlēšanās sakarā ar to, ka pilda darba pienākumus starptautiskajā organizācijā, kuras dalībvalsts ir Latvijas Republika vai ar kuru sadarbojas Latvijas Republika, vai šādas organizācijas dalībvalsts institūcijā;";

papildināt pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pamatojoties uz savstarpēju vienošanos, kuru apliecina ar rakstveida piekrišanu."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.decembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 3.novembrī

01.12.2010