Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.967

Rīgā 2010.gada 12.oktobrī (prot. Nr.52 12.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)"

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4.panta 18.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 176.nr.; 2006, 160.nr.; 2007, 119.nr.; 2009, 107.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 11.3.apakšpunktā vārdus "izdara ierakstu "eksternis"" ar vārdiem "papildus izdara ierakstu "eksternis"".

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Izglītības iestādes administrācija pēc izglītojamā uzņemšanas ievada informāciju par viņu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītojamo var reģistrēt tikai vienā pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādē. Reģistrējot izglītojamo, iepriekšējam ierakstam par piederību citai pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādei Valsts izglītības informācijas sistēmā automātiski tiek piešķirts beigu datums."

3. Izteikt 18., 19., 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja izglītojamais obligātajā izglītības vecumā, kurš apgūst pamatizglītības programmu valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, vēlas turpināt mācības citā izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kas vecāks par 16 gadiem:

18.1. iesniedz tās izglītības iestādes direktoram, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties, iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 6. un 7.punktā minētajiem nosacījumiem;

18.2. iesniegumu papildina ar informāciju par to, no kuras izglītības iestādes izglītojamais izstājas.

19. Izglītības iestāde, uz kuru izglītojamais vēlas pāriet mācīties, rakstiski informē iepriekšējo izglītības iestādi par saņemto iesniegumu.

20. Izglītojamo ar direktora rīkojumu uzņem jaunajā izglītības iestādē noteiktā klasē un izglītības programmā.

21. Iepriekšējā izglītības iestāde ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas pārsūta izglītības iestādei, uz kuru izglītojamais pāriet mācīties, izglītojamā personas lietu.

22. Iepriekšējās izglītības iestādes administrācija ar rīkojumu atskaita izglītojamo no izglītības iestādes, norādot jaunās izglītības iestādes nosaukumu un personas lietas nosūtīšanas datumu."

4. Svītrot 23.punktu.

5. Izteikt 25. un 26.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja izglītojamais kopā ar ģimeni izbrauc no valsts un vecāki iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā apliecina, ka ģimene izbrauc no valsts uz nenoteiktu laiku vai pastāvīgu dzīvi un izglītojamais turpinās izglītību citā valstī:

25.1. izglītības iestāde vecākiem izsniedz ar izglītības iestādes zīmogu un direktora parakstu apstiprinātu liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā);

25.2. izglītojamo ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un izdara attiecīgu ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā;

25.3. izglītības iestāde, no kuras izglītojamais atskaitīts, informē par to izglītības iestādes dibinātāju.

26. No izglītības iestādes neatskaita izglītojamo, kurš plāno mācīties citā valstī ne ilgāk kā vienu mācību gadu. Izglītojamo, kurš mācās citā valstī un līdz mācību gada beigām nav sniedzis izglītības iestādei informāciju par iegūto izglītību, ar direktora rīkojumu atskaita no izglītības iestādes un izdara attiecīgu ierakstu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītības iestāde par izglītojamā atskaitīšanu informē viņa vecākus un izglītības iestādes dibinātāju."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

22.10.2010