Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 1. janvārī.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

Izdarīt likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 6.nr.; 2006, 10.nr.; 2009, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102.nr.) šādus grozījumus:

1. 15.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izslēgt otro daļu.

2. 15.2 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Padome var izveidot darba grupas vai tehniskās komitejas Latvijas grāmatvedības standartu un to grozījumu projektu izstrādāšanai, izskatīt nozaru grāmatvedības un citus vispārējus grāmatvedības metodoloģijas jautājumus un sniegt savus ieteikumus un skaidrojumus par tiem.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Latvijas grāmatvedības standarti ir ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesībām grāmatvedības un tās pārskatu jomā un Starptautisko grāmatvedības standartu padomes izdotajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem saskaņoti vispārīgi un daudzkārt piemērojami norādījumi finanšu pārskatu posteņu atzīšanai, novērtēšanai un skaidrojumu sniegšanai par tiem."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Grozījumi šā likuma 15.panta pirmajā daļā attiecībā uz otrā teikuma izslēgšanu stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 30.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 20.oktobrī

01.01.2011