Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"

Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11.nr.; 2003, 12.nr.; 2006, 2., 20.nr.; 2007, 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 10., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94.nr.) šādus grozījumus:

1. 7.pantā:

papildināt trešo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi, apstiprinājusi amatā vai kura minēta šā likuma 8.1 panta vienpadsmitajā daļā;";

papildināt piekto daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija), ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā;";

aizstāt desmitajā daļā vārdus "zvejniecības vai lauku tūrisma" ar vārdiem "zvejniecības, lauku tūrisma vai prakses ārsta profesionālās darbības".

2. 8.1 pantā:

papildināt piekto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) izvērtēt, vai amatu (uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes) savienošana nekaitēs Latvijas valsts interesēm, ja darba izpilde paredzēta ārvalstī, starptautiskajā organizācijā, tās pārstāvniecībā (misijā) vai to uzdevumā;";

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Par šā likuma 7.panta trešās daļas 3.punktā minētās atļaujas izsniegšanu Latvijas Bankas padomes locekļiem lemj Latvijas Bankas prezidents, Valsts kontroles padomes locekļiem - valsts kontrolieris, Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietniekam un sekretāram - Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšniekam un Satversmes aizsardzības biroja direktoram - Ministru prezidents, Satversmes tiesas tiesnešiem (arī priekšsēdētājam un viņa vietniekam) - Satversmes tiesas rīcības sēde, citiem tiesnešiem - attiecīgās tiesas priekšsēdētājs, rajonu (pilsētu) un apgabaltiesu priekšsēdētājiem - tieslietu ministrs, ģenerālprokuroram - Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļiem (arī priekšsēdētājam) - ekonomikas ministrs, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes locekļiem (arī priekšsēdētāja vietniekam) - attiecīgās padomes priekšsēdētājs. Par attiecīgo atļauju izsniegšanu citām šā likuma 7.panta trešajā daļā minētajām amatpersonām, kuras amatā iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi Saeima, lemj Saeimas Prezidijs."

3. 24.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Valsts ieņēmumu dienests elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodrošina, ka deklarācijas aizpildītājam ir pieejama valsts informācijas sistēmās esošā konkrētās deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamā informācija. Valsts amatpersona pārbauda un, ja nepieciešams, arī precizē un papildina šo informāciju. Ministru kabinets nosaka, kurās valsts informācijas sistēmās esošā informācija un kādā apjomā ir pieejama, aizpildot deklarāciju elektroniskās deklarēšanas sistēmā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Deklarācijā sniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu deklarācijas iesniedzējs apstiprina ar parakstu un norāda deklarācijas aizpildīšanas datumu."

4. 25.pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "ik gadu" ar vārdiem un skaitli "no 15.februāra";

aizstāt trešajā daļā vārdus "mēneša laikā" ar vārdiem "divu mēnešu laikā";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā likuma 23.panta pirmajā daļā minētās deklarācijas var precizēt, rakstveidā vēršoties institūcijā, kurai deklarācija iesniegta, un pamatojot precizējumus ne vēlāk kā mēneša laikā pēc deklarācijas publiskojamās daļas publiskošanas šā likuma 26.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 30.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 13.oktobrī

14.10.2010