Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču aprites likumā

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.; 2005, 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2., 10., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 74.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt 9.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt 11.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt 25.punktu;

izslēgt 29.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt 30.punktu;

izslēgt 31.punktu;

izslēgt 35.punktā vārdus "pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt 36.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu".

2. Izslēgt 2.pantā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu".

3. 3.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "un pirotehniskajiem izstrādājumiem";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Uz salūtpatronām (salūtpatrona - patrona, kurai nav šāviņa un kura paredzēta šaušanas imitācijai, salutēšanai vai signāla došanai) šis likums attiecas tikai daļā par šo priekšmetu ražošanu (izgatavošanu)."

4. Izslēgt II nodaļas nosaukumā vārdus "un pirotehnisko līdzekļu izstrādājumu".

5. 5.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt septīto daļu.

6. 7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "un pirotehnikas";

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus un skaitli "militāros un 4.klases pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt astoto daļu.

7. Izslēgt IV nodaļas nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

8. 19.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "kā arī iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt pirmajā daļā vārdus un skaitli "kā arī iegādāties un izmantot 1.klases pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt otrās daļas 3.punktu.

9. Izslēgt V nodaļas nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

10. Izslēgt 31.pantu.

11. Izslēgt VIII nodaļas nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

12. 36.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus un skaitļus "vai 1., 2., 3. vai 4.klases pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izslēgt ceturtās daļas 2.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu".

13. 37.pantā:

izslēgt pirmās daļas 8.punktu;

izslēgt otrās daļas 1. un 2.punktā vārdus "militārās pirotehnikas";

izslēgt otrās daļas 3.punktā vārdus "vai pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai";

izslēgt trešajā daļā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

14. 38.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt otro daļu;

izslēgt piektajā daļā vārdus un skaitļus "kā arī ar 2., 3. un 4.klases pirotehniskajiem izstrādājumiem un militāro pirotehniku";

izslēgt septītajā daļā vārdus "un militārās pirotehnikas";

izslēgt devītajā daļā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Vītņstobra šaujamieroču un to munīcijas, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu, kā arī šo priekšmetu sastāvdaļu eksporta, importa un tranzīta licenču izsniegšanas kārtību nosaka stratēģiskas nozīmes preču apriti reglamentējošie normatīvie akti."

15. 39.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"39.pants. Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu ražošana (izgatavošana) un glabāšana, ieroču un speciālo līdzekļu remonts un spridzināšanas darbu veikšana";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt otrajā daļā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pirms rūpniecisko spridzināšanas darbu veikšanas un minēto darbu veikšanai paredzēto sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu vai to palīgierīču iegādes un glabāšanas (izņemot šā likuma 37.panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto komercdarbību) komersants reģistrējas Iekšlietu ministrijā. Komersantu reģistrē, ja uz tā dalībniekiem, vadītājiem un personām, kas ieņem amatus komersanta pārvaldes institūcijās, un darbiniekiem, kuri ir tieši saistīti ar šajā pantā minētajām darbībām, neattiecas šā likuma 20.panta 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11. un 12.punktā noteiktie ierobežojumi.";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "sniegt pirotehniskos pakalpojumus" un "pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas un";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "un pakalpojumu veikšanai paredzētos pirotehniskos izstrādājumus" ar vārdiem "veikšanai paredzētās".

16. Izslēgt 44.panta sestajā daļā skaitļus un vārdus "2., 3. un 4.klases pirotehnisko izstrādājumu vai militārās pirotehnikas".

17. Izslēgt XI nodaļas nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

18. Izslēgt 45.panta nosaukumā un tekstā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

19. 47.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "vai pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt pirmās daļas 6.punktā vārdus "vai pirotehniskie izstrādājumi";

izslēgt trešajā daļā vārdus "vai pirotehniskos izstrādājumus";

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu".

20. 49.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt otro un trešo daļu.

21. 50.pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "un pirotehnisko izstrādājumu";

izslēgt panta tekstā skaitli un vārdus "4.klases pirotehniskie izstrādājumi vai militārā pirotehnika".

22. Izslēgt 51.panta nosaukumā un tekstā vārdus "vai pirotehnisko izstrādājumu".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 23.septembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 13.oktobrī

27.10.2010