Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.895

Rīgā 2010.gada 21.septembrī (prot. Nr.48 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1094 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 158.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 9.punktā vārdu "līdzfinansējums" ar vārdu "finansējums".

2. Aizstāt 12.1.1. un 12.2.apakšpunktā vārdus "iegūto atlīdzību" ar vārdiem "iegūtos ieņēmumus".

3. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Maksimālais pieļaujamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs ir 100 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas."

4. Papildināt noteikumus ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Projekta attiecināmo izmaksu kopsummu veido projektam piešķirtie Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi.

18.2 Sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi pēc līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, līgumā vai vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana."

5. Svītrot 19., 20. un 21.punktu un 52.2.apakšpunktu.

6. Izteikt 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Ja projekta faktiskie izdevumi pārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu vai projekta īstenošanas laikā rodas neattiecināmie izdevumi vai sadārdzinājuma izmaksas, tad finansējuma saņēmējs sedz tos no tā rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav Eiropas Savienības fondu finansējums."

7. Svītrot 1.pielikuma 6.sadaļā "Projekta izmaksas un finansēšanas avoti" 6.1.1.apakšpunktu un tajā ietverto tabulu.

8. Aizstāt 1.pielikuma 7.sadaļā "Apliecinājums":

8.1. vārdus "Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums" ar vārdiem "Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums";

8.2. vārdus un skaitļus "Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajā aktā par 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots" ar vārdiem un skaitļiem "Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī ja normatīvajā aktā par 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)" īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

06.10.2010