Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.; 2010, 86.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Deputāta pilnvaru anulēšana

Dome var anulēt deputāta pilnvaras, ja deputāts vairāk nekā trīs reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies domes sēdē.

Deputāta pilnvaras var anulēt ar apgabaltiesas spriedumu, ja deputāta valsts valodas zināšanas neatbilst Ministru kabineta noteiktajam prasmes līmenim.

Ja Valsts valodas centrs likumā noteiktajā kārtībā konstatē, ka deputāta valsts valodas zināšanas neatbilst Ministru kabineta noteiktajam prasmes līmenim, Valsts valodas centram ir pienākums rakstveidā informēt attiecīgās domes priekšsēdētāju, kā arī aicināt attiecīgo deputātu likumā noteiktajā kārtībā apgūt valsts valodu.

Saņemot šā panta trešajā daļā minēto informāciju:

1) domes priekšsēdētājam ir pienākums nekavējoties nodrošināt finanšu līdzekļu piešķiršanu, lai deputāts varētu apgūt valsts valodu;

2) deputātam ir pienākums sešu mēnešu laikā apgūt valsts valodu Ministru kabineta noteiktajā prasmes līmenī.

Pēc šā panta ceturtajā daļā noteiktā termiņa beigām tiek veikta deputāta valsts valodas prasmes pārbaude.

Ja deputāts atkārtoti neierodas uz valsts valodas prasmes pārbaudi vai arī tiek atkārtoti konstatēts, ka deputāta valsts valodas zināšanas neatbilst Ministru kabineta noteiktajam prasmes līmenim, Valsts valodas centram ir pienākums iesniegt apgabaltiesā pēc pašvaldības atrašanās vietas prasības pieteikumu par deputāta pilnvaru anulēšanu. Apgabaltiesa lietu izskata kā pirmās instances tiesa.

Deputāta pilnvaras ir anulētas ar dienu, kad stājas spēkā tiesas spriedums par deputāta pilnvaru anulēšanu.

To dokumentu tiesiskumu, kurus iestādes pieņēmušas saskaņā ar šā panta trešo, ceturto un sesto daļu, ciktāl tas nepieciešams deputāta pilnvaru anulēšanai, izvērtē, izskatot šā panta sestajā daļā minēto prasības pieteikumu."

2. Izteikt 12.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) nodrošināt deputāta apmācību, kas likumā paredzēta kā obligāta, kā arī pēc deputāta pieprasījuma nodrošināt valsts valodas apmācību un citu nepieciešamo zināšanu apguvi."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā likuma 4.panta otrās, sestās, septītās un astotās daļas noteikumi neattiecas uz deputātiem, kuri ievēlēti 2009.gada pašvaldību domju vēlēšanās. Lai nodrošinātu valsts valodas prasmes apguvi deputātiem, kuri ievēlēti 2009.gada pašvaldību domju vēlēšanās, piemērojami šā likuma 4.panta trešās, ceturtās un piektās daļas noteikumi."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 23.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 5.oktobrī

19.10.2010