Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.904

Rīgā 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 3.§)
Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem

1. Noteikumi nosaka koncesijas procedūras paziņojumu saturu, kārtību, kādā tie iesniedzami Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī paziņojumu veidlapu paraugus šādiem koncesijas procedūras paziņojumiem:

1.1. paziņojums par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā;

1.2. paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem;

1.3. brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem.

2. Koncesijas procedūras komisijas pilnvarota persona, sagatavojot paziņojumu par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā (1.pielikums), iekļauj tajā šādas ziņas:

2.1. informāciju par publisko partneri un tā pārstāvi, norādot publiskā partnera un tā pārstāvja nosaukumu, juridisko adresi un citus rekvizītus, kā arī publiskā partnera vai tā pārstāvja veidu un galveno darbības jomu;

2.2. koncesijas līguma priekšmetu un tā īsu aprakstu;

2.3. koncesijas procedūras aprakstu;

2.4. papildu informāciju, norādot institūcijas, kurās var saņemt papildu ziņas un kurās iesniedz pieteikumus vai piedāvājumus, kā arī informāciju par iesniegumiem, to iesniegšanas termiņiem un iestādi, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu;

2.5. nepublicējamo informāciju par ziņu sagatavotāju.

3. Koncesijas procedūras komisijas pilnvarota persona, sagatavojot paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem (2.pielikums), iekļauj tajā šādas ziņas:

3.1. informāciju par publisko partneri un tā pārstāvi, norādot publiskā partnera un tā pārstāvja nosaukumu, juridisko adresi un citus rekvizītus, kā arī publiskā partnera vai tā pārstāvja veidu un galveno darbības jomu;

3.2. koncesijas līguma priekšmetu un tā īsu aprakstu;

3.3. koncesijas procedūras aprakstu;

3.4. informāciju par lēmumu pieņemšanu;

3.5. papildu informāciju par iesniegumiem, to iesniegšanas termiņiem un iestādi, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu;

3.6. nepublicējamo informāciju par ziņu sagatavotāju.

4. Publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis, sagatavojot brīvprātīgu paziņojumu par koncesijas procedūras rezultātiem (3.pielikums), iekļauj tajā šādas ziņas:

4.1. informāciju par publisko partneri un tā pārstāvi, norādot publiskā partnera un tā pārstāvja nosaukumu, juridisko adresi un citus rekvizītus, kā arī publiskā partnera vai tā pārstāvja veidu un galveno darbības jomu;

4.2. koncesijas līguma priekšmetu un tā īsu aprakstu;

4.3. lēmuma pieņemšanas pamatojumu, iepriekš nepublicējot paziņojumu par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā;

4.4. informāciju par lēmumu pieņemšanu;

4.5. papildu informāciju par iesniegumiem, to iesniegšanas termiņiem un iestādi, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu;

4.6. nepublicējamo informāciju par ziņu sagatavotāju.

5. Šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minētos koncesijas procedūras paziņojumus aizpilda elektroniski vai papīra formā un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā publicēšanai tā mājaslapā internetā.

6. Par koncesijas procedūras paziņojumos norādītās informācijas patiesumu ir atbildīgs attiecīgais publiskais partneris vai tā pārstāvis.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumus Nr.1099 "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 155.nr.).

8. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Direktīvas 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.904
Paziņojums par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā

Finanšu ministrs E.Repše
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.904
Paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Finanšu ministrs E.Repše
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28. septembra noteikumiem Nr.904
Brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem

Finanšu ministrs E.Repše
01.10.2010