Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.828

Rīgā 2010.gada 7.septembrī (prot. Nr.46 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 11.panta 3.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumos Nr.810 "Noteikumi par institucionālo sektoru klasifikāciju" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 173.nr.; 2007, 153.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 9.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.3. sektors S130000 "Vispārējā valdība" aptver visu valsts un pašvaldību pārvaldes struktūru, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas iestādes. Šajā sektorā iekļauj valsts un pašvaldības budžeta iestādes, budžeta nefinansētas iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, publiskos nodibinājumus, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus. Vispārējās valdības sektora sarakstu sagatavo Centrālā statistikas pārvalde. Sarakstā ietver valsts un pašvaldības budžeta iestādes, budžeta nefinansētas iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, publiskos nodibinājumus, valsts un pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus. Centrālā statistikas pārvalde vispārējās valdības sektora sarakstu aktualizē divas reizes gadā (1.janvārī un 1.jūlijā), norādot institucionālajām vienībām piešķirtā institucionālo sektoru klasifikācijas koda pirmās sešas zīmes, un publicē to savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī informāciju par iepriekšējā periodā izdarītajām izmaiņām. Pārējā laikā vispārējās valdības sektora sarakstu precizē, ja izveido jaunu institucionālo vienību vai maina esošās institucionālās vienības sektoru. Budžeta iestādes uzskaitei finansēšanas daļā un parāda uzskaitē valsts un pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus sāk klasificēt no dienas, kad komersants atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes lēmumam iekļauts valsts un pašvaldību kontrolētu un finansētu komersantu sarakstā;";

1.2. izteikt 11.1. un 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. apakšsektors S130100 "Valsts struktūras" ietver valsts administratīvās struktūrvienības un publiskās aģentūras, kuru kompetence parasti aptver visu valsts ekonomisko teritoriju, izņemot sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta administrēšanu. Apakšsektorā ietver valsts budžeta iestādes (izņemot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru) - ministrijas un centrālās valsts iestādes, to padotības iestādes (tai skaitā vēstniecības, pārstāvniecības), kā arī budžeta nefinansētas iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, publiskos nodibinājumus, valsts struktūru kontrolētus un finansētus komersantus, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, kuru sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde;

11.2. apakšsektors S130300 "Pašvaldību struktūras" ietver pašvaldību administratīvās struktūrvienības un pašvaldību aģentūras, kuru kompetence parasti aptver noteiktu pašvaldības teritoriju vai vairāku pašvaldību teritoriju. Apakšsektors ietver pašvaldību struktūras, pastarpinātās pašvaldību pārvaldes iestādes, kā arī pašvaldību kontrolētus un finansētus komersantus, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes, kuru sarakstu nodrošina Centrālā statistikas pārvalde;";

1.3. izteikt 12.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1 2. ministriju un centrālo valsts iestāžu, kā arī pašvaldību padotības iestādes, izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes un publiskos nodibinājumus (sestā zīme 2);";

1.4. papildināt noteikumus ar 12.1 4., 12.1 5., 12.1 6. un 12.1 7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1 4. speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes (sestā zīme 4);

12.1 5. budžeta nefinansētas iestādes (sestā zīme 5);

12.1 6. no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes (sestā zīme 6);

12.1 7. publiskie nodibinājumi (sestā zīme 7).";

1.5. izteikt pielikuma I nodaļu šādā redakcijā:

"I. Iekšzemes institucionālie sektori

Nr.p.k.

Institucionālo sektoru veids

Klasifikācijas kods

1.

Rezidenti

S10 00 00

2.

Nefinanšu komersanti

S11 00 00

3.

Finanšu iestādes

S12 00 00

4.

Centrālā banka

S12 10 00

5.

Pārējās monetārās finanšu iestādes

S12 20 00

6.

Citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus

S12 30 00

7.

Finanšu palīgsabiedrības

S12 40 00

8.

Apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi

S12 50 00

9.

Vispārējā valdība

S13 00 00

10.

Valsts struktūras

S13 01 00

11.

Ministrijas un centrālās valsts iestādes

S13 01 10

12.

Sava ministrija vai centrālā valsts iestāde

S13 01 11

13.

Cita ministrija vai centrālā valsts iestāde

S13 01 12

14.

Ministriju un centrālo valsts iestāžu padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)

S13 01 20

15.

Savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)

S13 01 21

16.

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotības iestādes (izņemot no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, budžeta nefinansētas iestādes, publiskos nodibinājumus)

S13 01 22

17.

Valsts struktūru kontrolēti un finansēti komersanti

S13 01 30

18.

Vispārējās valdības sektora sarakstā pie valsts struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 01 40

19.

Savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 01 41

20.

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 01 42

21.

Budžeta nefinansētas iestādes

S13 01 50

22.

Savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošās budžeta nefinansētas iestādes

S13 01 51

23.

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošās no budžeta nefinansētās iestādes

S13 01 52

24.

No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 01 60

25.

Savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošās no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 01 61

26.

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošās no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 01 62

27.

Valsts struktūru veidotie publiskie nodibinājumi

S13 01 70

28.

Savas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošie publiskie nodibinājumi

S13 01 71

29.

Citas ministrijas vai centrālās valsts iestādes padotībā esošie publiskie nodibinājumi

S13 0172

30.

Pašvaldību struktūras

S13 03 00

31.

Pašvaldības

S13 03 10

32.

Sava pašvaldība

S13 03 11

33.

Cita pašvaldība

S13 03 12

34.

Pašvaldību padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 03 20

35.

Savas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 03 21

36.

Citas pašvaldības padotības iestādes, izņemot speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 03 22

37.

Pašvaldību struktūru kontrolēti un finansēti komersanti

S13 03 30

38.

Vispārējās valdības sektora sarakstā pie pašvaldību struktūrām ietvertās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 03 40

39.

Savas pašvaldības padotībā esošās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 03 41

40.

Citas pašvaldības padotībā esošās speciālās ekonomiskās zonas, ostu un brīvostu pārvaldes

S13 03 42

41.

Valsts sociālās apdrošināšanas struktūras

S13 04 00

42.

Mājsaimniecības

S14 00 00

43.

Mājsaimniecības apkalpojošās organizācijas

S15 00 00"

2. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

01.01.2011