Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.814

Rīgā 2010.gada 31.augustā (prot. Nr.44 16.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.1.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana un zinātniski tehniskās bāzes nodrošināšana darbspēju un funkcionālo traucējumu izvērtēšanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 49.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) vai līguma par projekta īstenošanu (turpmāk - līgums) projekta izstrādē;".

2. Papildināt 9.1.apakšpunktu aiz vārda "vienošanās" ar vārdiem "vai līguma".

3. Izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk - finansējuma saņēmējs), bet šo noteikumu 49.punktā minētajā gadījumā - līgumu ar finansējuma saņēmēju un valsts kapitālsabiedrību;".

4. Papildināt 9.6.apakšpunktu aiz vārda "vienošanās" ar vārdiem "vai līguma".

5. Aizstāt 12.punktā vārdu "pašvaldības" ar vārdiem "valsts kapitālsabiedrības".

6. Aizstāt 16.2.apakšpunktā skaitli "30" ar skaitli "10".

7. Papildināt 16.4.apakšpunktu aiz vārda "vienošanās" ar vārdiem "vai līguma".

8. Aizstāt 17.2.2.apakšpunktā vārdu "pašvaldības" ar vārdiem "valsts kapitālsabiedrības".

9. Papildināt 30., 31. un 35.punktu aiz vārda "vienošanās" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "vai līgums" (attiecīgā locījumā).

10. Izteikt 44.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.3. par ieguldījumiem valsts kapitālsabiedrības īpašumā, ja noteikumos paredzētajā kārtībā nav noslēgts šo noteikumu 49.punktā minētais līgums;".

11. Papildināt noteikumus ar 44.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.4. kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu."

12. Papildināt 47.punktu aiz vārda "vienošanās" ar vārdiem "vai līguma".

13. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Ja Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus iegulda valsts kapitālsabiedrības īpašumā, līgumu slēdz starp sadarbības iestādi, finansējuma saņēmēju un valsts kapitālsabiedrību, kuras īpašumā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus. Līgumā papildus normatīvo aktu nosacījumiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīto institūciju plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu iekļauj:

49.1. tā īpašuma lietošanas (nomas, īres vai patapinājuma) nosacījumus, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus;

49.2. valsts kapitālsabiedrības tiesības un pienākumus;

49.3. valsts kapitālsabiedrības pienākumus neatsavināt vai neapgrūtināt ar lietu vai saistību tiesībām (dāvināt, aizdot, patapināt, pārdot, apmainīt, iznomāt vai izīrēt, nodot citu personu valdījumā, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt) nekustamo īpašumu, kurā paredzēts ieguldīt vai kurā ir ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, piecus gadus pēc pēdējā maksājuma finansējuma saņēmējam par attiecīgo projektu, kā arī aizliegumu valsts kapitālsabiedrībai iznīcināt vai bojāt īpašumu, kurā paredzēts ieguldīt vai kurā ir ieguldīti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi;

49.4. ja nepieciešams, valsts kapitālsabiedrībai noteiktos saistību tiesību pastiprinājumus un sankcijas."

14. Papildināt 53.punktu aiz vārda "vienošanās" ar vārdiem "vai līguma".

15. Aizstāt 1.pielikuma 8.sadaļas 2.punktā:

15.1. vārdu "pašvaldība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "valsts kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā);

15.2. vārdus "vienošanās par projekta īstenošanu" ar vārdiem "līguma par projekta īstenošanu";

15.3. vārdus "vienošanās dokumentā" ar vārdu "līgumā".

16. Izteikt 2.pielikuma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.3. Īpašums, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir valsts vai valsts kapitālsabiedrības īpašumā

X

N"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

03.09.2010