Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.781

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 17.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.177 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātē "Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 34.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Projektu iesniegumu pieņemšanas, izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī atbalsta pieprasīšanas kārtību nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai."

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde."

3. Aizstāt 12.1.apakšpunktā vārdu "(pielikums)" ar skaitli un vārdu "(1.pielikums)".

4. Papildināt noteikumus ar 12.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;".

5. Izteikt 12.3. un 12.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.3. akceptētu tehnisko projektu, ja to paredz būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un tehniskais projekts ir izstrādāts, vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.4. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja to paredz būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta;".

6. Izteikt 12.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu), ja to paredz būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un projekta iesniegumam ir pievienots tehniskais projekts;".

7. Svītrot 12.8. un 12.9.apakšpunktu.

8. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja nekustamais īpašums nav atbalsta pretendenta īpašumā, iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents uzrāda tiesisko valdījumu apliecinošus dokumentus par nekustamo īpašumu, kurā tiks veikti projekta iesniegumā paredzētie darbi. Ja paredzēts veikt šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētās darbības, uzrāda nomas līgumu, kas noslēgts vismaz uz 10 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas."

9. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Būvatļaujas kopiju, akceptētu tehnisko projektu un iepirkuma dokumentus stacionārām iekārtām, kuras paredzētas tehniskajā projektā, ja to nosaka būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī būvniecības iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu."

10. Papildināt noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.pielikums)."

11. Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

12. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra
noteikumiem Nr.177

13. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra
noteikumiem Nr.177

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada  17.augusta
noteikumiem Nr.781

"1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra
noteikumiem Nr.177

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

20.08.2010