Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.679

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 7.panta 4.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 201.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13.punktā vārdus "Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra" ar vārdiem "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

2. Izteikt 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16. Sistēmas pārzinis nodrošina uzskaites sistēmas lietotājiem iespēju elektroniski aizpildīt bīstamo atkritumu pārvadājumu kartes-pavadzīmes (turpmāk - pavadzīme) veidlapu (2.pielikums) uzskaites sistēmā, izmantojot internetu.

17. Bīstamo atkritumu nosūtītājs vai persona, kura nodarbojas ar bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, sistēmas pārziņa interneta vietnē izveido jaunu pavadzīmi un norāda nosūtītāju un saņēmēju.

18. Sistēmas pārzinis pārbauda saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu par nosūtītāju un saņēmēju norādītās informācijas pareizību, tai skaitā informāciju par uzņēmumiem izsniegtajām atļaujām."

3. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ja saskaņā ar šo noteikumu 17.punktu sniegtā informācija nav pareiza vai bīstamo atkritumu pārvadātajam nav izsniegta atkritumu pārvadāšanas atļauja, sistēmas pārzinis nosūta bīstamo atkritumu pārvadātājam paziņojumu par atteikumu izveidot pavadzīmi."

4. Aizstāt 21.punktā vārdus un skaitli "pavadzīmes 3.daļu" ar vārdiem "visas pavadzīmes daļas".

5. Svītrot 22.punktu.

6. Izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23. Ja pavadzīme ir aizpildīta saskaņā ar šo noteikumu 21.punktu, sistēmas pārzinis bīstamo atkritumu pārvadātājam nodrošina iespēju izdrukāt pavadzīmi."

7. Svītrot 24.punktu.

8. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Saņemot bīstamos atkritumus, bīstamo atkritumu saņēmējs sistēmas pārziņa uzskaites sistēmā, izmantojot internetu, pārbauda pavadzīmes 2. un 4.daļu, kā arī aizpilda izdrukāto pavadzīmi.

9. Papildināt noteikumus ar 25.1 un 25.2 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu pavadzīmē sniegtā informācija:

25.1 1. ir pareiza, bīstamo atkritumu saņēmējs apstiprina pavadzīmi;

25.1 2. nav pareiza, bīstamo atkritumu saņēmējs neapstiprina pavadzīmi, un sistēmas pārzinis nosūta attiecīgo pavadzīmi bīstamo atkritumu pārvadātājam labojumu izdarīšanai.

25.2 Sistēmas pārzinis nodrošina, ka nosūtītājs sistēmas pārziņa uzskaites sistēmā saskaņā ar šo noteikumu 15.punktu, izmantojot internetu, var aplūkot sava uzņēmuma atkritumu bilanci."

10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26. Izmantojot uzskaites sistēmā uzkrāto un apkopoto informāciju, tiek veidoti statistiskie pārskati par kalendāra gadā uzskaitītajiem atkritumiem un veiktajiem bīstamo atkritumu pārvadājumiem."

11. Aizstāt 28.punktā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdiem "Sistēmas pārzinis".

12. Aizstāt 29.punktā skaitli un vārdu "14.2.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "14.punktā".

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Vides ministra vietā - labklājības ministrs U.Augulis

31.07.2010
UZMANĪBU! Vietnei pielāgotais Google meklētājs (ātrais meklētājs) meklēšanas rezultātos šobrīd neietver daļu tiesību aktu. Problēma tiek risināta, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tiešā veidā Google meklētāja darbību ietekmēt nevaram. Aicinām izmantot vietnes izvērsto meklētāju.