Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā

Izdarīt Dzīvnieku barības aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izslēgt 1. un 2.punktu;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pilnvērtīga barība - kompleksā barība Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 13.jūlija regulas (EK) Nr. 767/2009 par barības laišanu tirgū un lietošanu un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1831/2003 un atceļ Padomes direktīvu 79/373/EEK, Komisijas direktīvu 80/511/EEK, Padomes direktīvas 82/471/EEK, 83/228/EEK, 93/74/EEK, 93/113/EK un 96/25/EK un Komisijas lēmumu 2004/217/EK (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 767/2009) 3.panta 2.punkta "i" apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;";

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) diētiskā barība - barība, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 767/2009 3.panta 2.punkta "o" apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē;";

papildināt pantu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) mājas (istabas) dzīvnieks - lolojumdzīvnieks Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 767/2009 3.panta 2.punkta "f" apakšpunktā minētās definīcijas izpratnē."

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. (1) Barību atļauts laist tirgū, ja tā ir marķēta, uzglabāta un iepakota Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 767/2009 noteiktajā kārtībā.

(2) Barības sastāvdaļu kategorijas, kuras norāda mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumu marķējumā, nosaka Ministru kabinets."

3. Izslēgt 5., 6., 7. un 8.pantu.

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasības diētiskajai barībai nosaka Ministru kabinets.

(2) Prasības dzīvnieku barības mazumtirdzniecībai nosaka Ministru kabinets."

5. Izslēgt 13.pantu.

6. Izslēgt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1., 2., 3., 4., 5. un 7.punktu.

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 12.jūlijā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 28.jūlijā

01.09.2010