Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.659

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 42.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai"

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31.panta pirmās daļas 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 35.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 10.punktā skaitli "6 000 000" ar skaitli "7 500 000".

2. Papildināt noteikumus ar 12.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.19. elektroenerģija un siltumapgāde, izņemot, ja projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds."

3. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, kuri tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, komersantam izsniedz darbībām, kas ir saistītas ar jauna komersanta izveidi, esoša komersanta paplašināšanu, esoša komersanta produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai komersanta vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma minimālais apmērs ir 100 000 latu aizdevuma piešķiršanas dienā, izņemot, ja komersanti ir Eiropas Savienības fondu līdzfinansētu projektu īstenotāji."

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Apgrozāmos līdzekļus nepiešķir nozarēm, kas noteiktas Regulas Nr. 1998/2006 1.panta pirmās daļas "a", "b", "c" un "f" apakšpunktā, un darbībām, kas noteiktas Regulas Nr. 1998/2006 1.panta pirmās daļas "d", "e", "g" un "h" apakšpunktā. Apgrozāmos līdzekļus, kuri tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, nepiešķir un komersants tos nedrīkst izmantot esošo kredītsaistību pilnīgai vai daļējai segšanai, tai skaitā kredītprocentu atmaksai."

5. Aizstāt 21.punktā saīsinājumu un skaitli "EUR 500 000" ar skaitli un vārdu "200 000 latu".

6. Papildināt noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājums

39. Aizdevumu pieteikumu un biznesa plānu pieņemšana šo noteikumu 12.19.apakšpunktā minētajā nozarē tiek pārtraukta ar 2010.gada 1.augustu. Aizdevumu pieteikumus un biznesa plānus, kas ir iesniegti Hipotēku bankā pirms 2010.gada 1.augusta, izskata saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā šo aizdevumu pieteikumu un biznesa plānu iesniegšanas dienā."

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs K.Gerhards

Ekonomikas ministrs A.Kampars

28.07.2010