Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10-8

Jelgavā 2010.gada 17.jūnijā

"Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.10-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010.gadā""

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2010. lēmumu Nr.8/7

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu, 45.pantu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5.panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā 2010.gadā" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. lēmumu Nr.4/1, turpmāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 3.punktā ciparus "2.3.";

2. Svītrot noteikumu 3.3.apakšpunktā ciparus "2.3.";

3. Izteikt noteikumu 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā gadījumā pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas domes 2002.gada 21.februāra lēmumu Nr.4/6, atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrācijas funkcijas (turpmāk tekstā - nodokļu administrācija).";

4. Papildināt noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Persona, nodokļu administrācijas lēmumu noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajā gadījumā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

10. Citām likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" un noteikumos minētajām nodokļu maksātāju kategorijām lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Jelgavas pilsētas dome.".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

22.07.2010