Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.629

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.36 19.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5.panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 146.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai".

2. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz vārda "ceturto" ar vārdiem "un septīto".

3. Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" (turpmāk - pasākuma aktivitāte) īstenošanai.

2. Projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu, kā arī atbalsta pieprasīšanu nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai."

4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu vai elektroniski (noformējot atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu):

7.1. iesniegumu (1.pielikums);

7.2. ar Valsts meža dienestu saskaņotu meža apsaimniekošanas plānu (turpmāk - plāns);

7.3. parakstītu atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai."

5. Svītrot 8.punktu.

6. Papildināt III nodaļu ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Ja projektu īstenošanai apstiprinātais finansējums sasniedz 80 procentu no konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma, Lauku atbalsta dienests publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par kārtas noslēgumu un turpina pieņemt un apkopot projektu iesniegumus vēl vismaz 30 kalendāra dienas, tos vērtējot un apstiprinot atbilstoši šo noteikumu 21.punktā noteiktajām prasībām.

12.2 Lauku atbalsta dienests līdz šo noteikumu 12.1 punktā minētā finansējuma kritērija izpildei vērtē un apstiprina iesniegtos projektu iesniegumus, nepiemērojot šo noteikumu 21.punktā minēto nosacījumu. Lauku atbalsta dienests nodrošina publiski pieejamu informāciju par konkrētajā kārtā pieejamā finansējuma atlikumu Lauku atbalsta dienesta mājaslapā internetā."

7. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 60 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19.punktā minētā pārbaudes pārskata saņemšanas Lauku atbalsta dienests izmaksā atbalstu par veiktajām aktivitātēm."

8. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

9. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra
noteikumiem Nr.748

Atbalsta apmērs

Nr.p.k.

Atjaunojamās mežaudzes sastāvs

Atbalsts ierīkošanai (Ls/ha)

Atbalsts kopšanai gadā (Ls/ha)

Kopšanas gadu skaits

1. Skujkoki (priede, egle)

372

119

3

2. 1.grupa - lapu koki (bērzs, baltalksnis, melnalksnis)

372

119

3

3. 2.grupa - lapu koki (ozols, osis, kļava, saldais ķirsis, dižskābardis, liepa)

913

119

5

4. Mistraudzes - skujkoki 50-75 % no kopējā koku skaita

632

119

3

5. 1. un 2.grupas lapu koku mistraudzes 2.grupas sugu īpatsvars ir 50-75 %

632

119

5"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 

 

Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

 

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.jūlija
noteikumiem Nr.629

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 15.septembra
noteikumiem Nr.748

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

17.07.2010