Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.38

Jūrmalā 2010.gada 17.jūnijā (prot. Nr.17, 9.p.)

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
Latvijas Republikas Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 16.punktu,
46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību":

1. Izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome īsteno Latvijas Republikas Izglītības likuma 46.pantā un 47.pantā noteikto pašvaldības kompetenci - izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai."

2. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā:

"4.2. Pieteikumam jāpievieno reģistrācijas apliecības kopija, statūtu kopija, kur viens no minētajiem darbības veidiem ir izglītība, nodokļu maksātāja apliecības kopija, dokumenta, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām licencējamās izglītības programmas īstenošanai, kopiju (uzrādot oriģinālu);"

3. Izteikt saistošo noteikumu 8.4.punktu šādā redakcijā:

"8.4. juridiskā persona tiek likvidēta;"

4. Izteikt saistošo noteikumu 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs R.Ražuks

15.07.2010