Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabinets

1999.gada 26.janvārī Noteikumi Nr. 24

Rīgā (prot. Nr. 7, 5.§)

Kārtība, kādā ar akcīzes nodokli naftas produktiem apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par akcīzes nodokli naftas

produktiem" 6.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar akcīzes nodokli naftas produktiem (turpmāk - nodoklis) apliek naftas gāzes un pārējos gāzveida ogļūdeņražus (turpmāk - naftas gāze), kā arī prasības juridiskajai personai, kuras valdījumā ir automobiļu gāzes uzpildes stacija (turpmāk - automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētājs), un atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Juridiskā persona, kas naftas gāzi ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā (turpmāk - muitas teritorija) izlaišanai brīvam apgrozījumam (turpmāk - importētājs):

2.1. nemaksā nodokli par ievedamo naftas gāzi, kuru piegādā tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras šo naftas gāzi izmanto par kurināmo vai izmanto citādi (nevis par degvielu) gāzes krāsnīs vai citās iekārtās (turpmāk - patērētāji);

2.2. maksā nodokli par ievedamo naftas gāzi, kuru importētājs saskaņā ar šiem noteikumiem piegādā automobiļu gāzes uzpildes stacijai.

3. Lai piemērotu šo noteikumu 2.1.apakšpunktu, importētājs muitas deklarācijā un preces pavaddokumentos norāda, ka ievestā naftas gāze ir kurināmais vai ir paredzēta izmantošanai citādi (nevis par degvielu).

II. Prasības importētājam

4. Importētājam ir atļauts automobiļu gāzes uzpildes stacijai piegādāt tikai to naftas gāzi, par kuru samaksāts nodoklis saskaņā ar šiem noteikumiem.

5. Piegādājot naftas gāzi automobiļu gāzes uzpildes stacijai, importētājs preču pavaddokumentos norāda, ka minētā naftas gāze ir automobiļu degviela.

6. Piegādājot naftas gāzi automobiļu gāzes uzpildes stacijai, importētājs atbilstošos grāmatvedības dokumentos reģistrē:

6.1. automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētāja nosaukumu, juridisko adresi un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;

6.2. automobiļu gāzes uzpildes stacijas adresi;

6.3. piegādātās naftas gāzes daudzumu (kg).

7. Importētājs var pilnvarot citu juridisko personu (turpmāk - piegādātājs) piegādāt naftas gāzi automobiļu gāzes uzpildes stacijai.

8. Piegādātājs ir tiesīgs veikt tikai piegādes funkcijas. Par nodokļa samaksu un šo noteikumu izpildi ir atbildīgs importētājs.

9. Importētājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendāra mēnesī saskaņā ar šo noteikumu 2.2.apakšpunktu muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievesto naftas gāzi. Pārskatā sniedzamas šādas ziņas:

9.1. importētāja nosaukums, juridiskā adrese un pasta indekss;

9.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

9.3. muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievestās naftas gāzes (par kuru samaksāts nodoklis) atlikums (kg) iepriekšējā kalendāra mēneša sākumā;

9.4. naftas gāzes daudzums (kg), kāds iepriekšējā kalendāra mēnesī ievests muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam un par kuru samaksāts nodoklis;

9.5. samaksātais nodoklis (latos) par iepriekšējā kalendāra mēnesī muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievesto naftas gāzi;

9.6. automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētājs (nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs), tās automobiļu gāzes uzpildes stacijas adrese, kurai iepriekšējā kalendāra mēnesī piegādāta naftas gāze, kā arī iepriekšējā kalendāra mēnesī katrai automobiļu gāzes uzpildes stacijai piegādātās naftas gāzes daudzums (kg) un kopējais automobiļu gāzes uzpildes stacijām piegādātās naftas gāzes daudzums (kg);

9.7. muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam ievestās naftas gāzes (par kuru samaksāts nodoklis) atlikums (kg) iepriekšējā kalendāra mēneša beigās;

9.8. pārskata aizpildīšanas datums;

9.9. importētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

III. Prasības automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētājam

10. Automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētājam ir atļauts naftas gāzi iegādāties tikai no importētāja un ievērojot nosacījumu, ka par naftas gāzi ir samaksāts nodoklis un preču pavaddokumentos norādīts, ka minētā naftas gāze ir automobiļu degviela.

11. Automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētājs katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, iesniedz pārskatu par iepriekšējā kalendāra mēnesī automobiļu gāzes uzpildes stacijā saņemto naftas gāzi. Pārskatā sniedzamas šādas ziņas:

11.1. automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētāja nosaukums, juridiskā adrese un pasta indekss;

11.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs;

11.3. automobiļu gāzes uzpildes stacijas adrese;

11.4. importētājs (nosaukums, juridiskā adrese un nodokļu maksātāja numurs), no kura attiecīgajā automobiļu gāzes uzpildes stacijā iepriekšējā kalendāra mēnesī saņemta naftas gāze, un tās daudzums (kg);

11.5. pārskata aizpildīšanas datums;

11.6. automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētāja atbildīgās personas paraksts un tā atšifrējums.

12. Valsts ieņēmumu dienesta iestāde no automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētāja saņemtos pārskatus pārsūta attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta iestādei, kurā importētājs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs.

13. Valsts ieņēmumu dienesta iestāde, kurā importētājs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, apkopo saskaņā ar šo noteikumu 11.punktu saņemtos pārskatus un salīdzina tos ar pārskatiem, kas saņemti no importētājiem saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.

IV. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu

14. Patērētāju atbildību nosaka likums "Par akcīzes nodokli naftas produktiem".

15. Ja naftas gāze ir ievesta muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam un nodoklis nav samaksāts, importētājam ir aizliegts piegādāt ievesto naftas gāzi automobiļu gāzes uzpildes stacijām.

16. Ja importētājs ir pārkāpis šo noteikumu 15.punktā minēto prasību, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no importētāja valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu nodokļa summas apmērā, kas aprēķināta pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

17. Ja importētājs triju gadu laikā atkārtoti ir pārkāpis šo noteikumu 15.punktā minēto prasību, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no importētāja valsts budžetā nesamaksātā nodokļa summu un soda naudu nodokļa summas divkāršā apmērā, kas aprēķināta pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

18. Ja automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētājs ir pārkāpis šo noteikumu 10.punktā minēto prasību, Valsts ieņēmumu dienests piedzen no automobiļu gāzes uzpildes stacijas turētāja valsts budžetā soda naudu nodokļa summas divkāršā apmērā, kura aprēķināta pēc likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta pirmajā daļā noteiktās likmes.

Ministru prezidenta vietā -

Ministru prezidenta biedrs,

satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Finansu ministrs I.Godmanis

29.01.1999