Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.571

Rīgā 2010.gada 21.jūnijā (prot. Nr.32 68.§)
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 6.pantu un likuma "Par Eiropas Kopienas
pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par ilgtermiņa vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību un personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas samaksas vai kurām, pieprasot vienotu vīzu, piemēro samazinātu valsts nodevas likmi.

2. Valsts nodevas likmes par ilgtermiņa vīzas pieprasīšanai vai uzturēšanās termiņa Latvijas Republikā pagarināšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

2.1. vienreizējā un divreizējā vīza – 43 lati;

2.2. daudzkārtējā vīza – 60 latu.

3. Valsts nodevas likmes par ielūguma apstiprināšanu vīzas pieprasīšanai ir šādas:

3.1. par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai – pieci lati;

3.2. papildus šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem, – divi lati;

3.3. papildus šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam – viens lats;

3.4. papildus šo noteikumu 3.1. un 3.2.apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru ielūdzamās personas darba atļaujas pieprasījumu – 38 lati.

4. Valsts nodevas likme par katru precizējumu ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, – četri lati.

5. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

5.1. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.1.1. 30 dienu laikā – 70 latu;

5.1.2. 10 darbdienu laikā – 170 latu;

5.1.3. piecu darbdienu laikā – 220 latu;

5.2. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka laulātajam, viņa nepilngadīgajam bērnam vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, kā arī akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam:

5.2.1. 30 dienu laikā – 50 latu;

5.2.2. 10 darbdienu laikā – 150 latu;

5.2.3. piecu darbdienu laikā – 200 latu;

5.3. saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta trešās daļas 1.punktu termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana 60 dienu laikā – 70 latu;

5.4. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana alternatīvo statusu saņēmušam ārzemniekam, viņa laulātajam, alternatīvo statusu saņēmuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam vai apgādībā esošai personai vai ārzemniekam, kurš pieprasa termiņuzturēšanās atļauju saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 27.punktu:

5.4.1. 30 dienu laikā – 15 latu;

5.4.2. 10 darbdienu laikā – 30 latu;

5.4.3. piecu darbdienu laikā – 45 lati;

5.5. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana saskaņā ar Imigrācijas likuma 33.panta pirmās daļas 2.punktu:

5.5.1. 90 dienu laikā – 70 latu;

5.5.2. 45 dienu laikā – 170 latu;

5.5.3. 10 darbdienu laikā – 220 latu;

5.6. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.6.1. 90 dienu laikā – 70 latu;

5.6.2. 45 dienu laikā – 170 latu;

5.6.3. 10 darbdienu laikā – 220 latu;

5.7. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kurš ir Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka nepilngadīgs bērns vai pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis:

5.7.1. 30 dienu laikā – 20 latu;

5.7.2. 10 darbdienu laikā – 120 latu;

5.8. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana bēgļa statusu ieguvušam ārzemniekam, viņa laulātajam, kā arī bēgļa statusu ieguvuša ārzemnieka vai viņa laulātā nepilngadīgajam bērnam un apgādībā esošai personai:

5.8.1. 30 dienu laikā – 45 lati;

5.8.2. 10 darbdienu laikā – 100 latu;

5.8.3. piecu darbdienu laikā – 120 latu;

5.9. Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas nepilsonim, ārzemniekam, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai ārzemniekam, kurš uzturas Latvijas Republikā ar derīgu pastāvīgās uzturēšanās atļauju:

5.9.1. 90 dienu laikā – 20 latu;

5.9.2. 45 dienu laikā – 100 latu;

5.9.3. 10 darbdienu laikā – 120 latu;

5.10. uzturēšanās atļaujas izsniegšana, ja mainīts ceļošanas dokuments, vienlaikus neveicot uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu, – 12 latu;

5.11. uzturēšanās atļaujas izsniegšana, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja nozaudēta vai bojāta, – pieci lati.

6. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ir šādas:

6.1. 30 dienu laikā – 15 latu;

6.2. 10 darbdienu laikā – 30 latu;

6.3. piecu darbdienu laikā – 45 lati.

7. Valsts nodevas likmes par izsaukuma apstiprināšanu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai ir šādas:

7.1. par iesniegto pieprasījumu izsaukuma apstiprināšanai – pieci lati;

7.2. papildus šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par sešiem gadiem, – divi lati;

7.3. papildus šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru izsaukuma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz sešu gadu vecumam – viens lats;

7.4. papildus šo noteikumu 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajai valsts nodevas likmei – par katru uzaicināmās personas darba atļaujas pieprasījumu – 38 lati.

8. Valsts nodevas likme par katru precizējumu izsaukuma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikts saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, – četri lati.

9. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgo dokumentu iesniegšanas, un to ieskaita valsts pamatbudžetā. Maksājumus valsts budžetā veic, izmantojot šādus maksājuma pakalpojumu veidus:

9.1. skaidrā naudā valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā. Šo maksājuma pakalpojuma veidu var izmantot, ja šajos noteikumos paredzēto valsts nodevu maksā Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs;

9.2. ar maksājumu iestādes starpniecību Maksājumu pakalpojumu likuma izpratnē, kurai ir tiesības sniegt maksājuma pakalpojumus;

9.3. izmantojot tiešsaistes maksājuma pakalpojumu tīmekļa vietnē www.latvija.lv;

9.4. valsts budžeta maksājumus administrējošā institūcijā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja tīmekļa vietne www.latvija.lv to nodrošina.

10. Personu kategorijas, kuras atbrīvotas no valsts nodevas samaksas:

10.1. ārzemnieks un viņa uzaicinātājs, ja atbrīvošana no valsts nodevas samaksas atbilst Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

10.2. ārzemnieks un viņa uzaicinātājs, ja atbrīvošana no valsts nodevas samaksas atbilst Latvijas valsts interesēm;

10.3. ārzemnieks, kurš pieprasa vīzu ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza";

10.4. ārzemnieks, kurš pieprasa vīzu, un tas ir saistīts ar humāniem apsvērumiem;

10.5. Latvijas pilsonis – par izsaukuma apstiprināšanu viņa laulātajam, nepilngadīgajam (arī aizbildnībā esošajam) bērnam un viņa vai laulātā aizgādnībā esošajām personām;

10.6. Latvijas pilsoņa ģimenes loceklis, kurš kopā ar Latvijas pilsoni pārceļas uz Latvijas Republiku no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas, – par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī šo noteikumu 5. un 6.punktā minētajos gadījumos;

10.7. repatriants, ja viņš izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam vai dzimis ārvalstīs, vai izceļojis no Latvijas pēc 1990.gada 4.maija un izceļošanas brīdī bijis nepilngadīgs, kā arī viņa ģimenes loceklis, ja viņš ieceļo Repatriācijas likumā noteiktajā kārtībā, – par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī šo noteikumu 5.6., 5.7., 5.10.apakšpunktā un 6.punktā minētajos gadījumos;

10.8. bērns līdz 16 gadu vecumam – šo noteikumu 2.punktā, 5.4.1., 5.6.1., 5.7.1., 5.8.1., 5.9.1. un 5.10.apakšpunktā minētajos gadījumos, kā arī šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja tiek reģistrēta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;

10.9. Valgā pastāvīgi dzīvojošs ārzemnieks, kas ceļo ar Igaunijas ārzemnieka pasi un ir Valkā pastāvīgi dzīvojoša Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa ģimenes loceklis, – šo noteikumu 5.2.1., 5.6.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.10. latvietis vai lībietis (līvs), vai persona, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulātais un viņa vai laulātā nepilngadīgie bērni – par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

10.11. ārzemnieks, kurš ieguvis bēgļa vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā, – šo noteikumu 5.4., 5.6., 5.8., 5.10.apakšpunktā un 6.punktā minētajos gadījumos;

10.12. ārzemnieks, kuram Latvijas Republikā piešķirta pagaidu aizsardzība, – šo noteikumu 5.1., 5.10., 5.11.apakšpunktā un 6.punktā minētajos gadījumos;

10.13. ārzemnieks, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem par personas atzīšanu par cilvēku tirdzniecības upuri piešķirts cilvēku tirdzniecības upura statuss, – šo noteikumu 5.1., 5.10.apakšpunktā un 6.punktā minētajos gadījumos;

10.14. Latvijas Republikas valsts tiešās pārvaldes iestāde, pašvaldības dome vai tiesa – šo noteikumu 3. un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.15. ārzemnieks, kurš sniedz palīdzību Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, un viņa ģimenes loceklis – šo noteikumu 2.punktā, 5.1.1., 5.10. un 6.1.apakšpunktā minētajos gadījumos;

10.16. ārzemnieks, kurš Latvijas Republikā uzturas sakarā ar zinātnisko sadarbību, viņa ģimenes loceklis un uzaicinātājs – šo noteikumu 2., 3.punktā, 5.1.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.17. Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes izglītojamais, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu, un viņa uzaicinātājs – šo noteikumu 2., 3.punktā, 5.2.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.18. pedagogs, kurš strādā privātajā izglītības iestādē "Latvijas Starptautiskā skola" (privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbību nodrošina Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums), viņa ģimenes loceklis un viņu uzaicinātājs – šo noteikumu 5.1.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.19. Latvijas Republikas akreditētas izglītības iestādes pedagogs, viņa ģimenes loceklis un uzaicinātājs – šo noteikumu 2. un 3.punktā, 5.1.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.20. ārzemnieks, kurš iestājies klosterī, – šo noteikumu 5.1.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos;

10.21. ārzemnieka uzaicinātājs – šo noteikumu 3.4. un 7.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja viņš iesniedz ielūguma vai izsaukuma pieprasījumu ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā pieprasīs vīzu vai uzturēšanās atļauju kā:

10.21.1. komponists, mūziķis, dziedātājs, horeogrāfs, dejotājs, režisors, aktieris, cirka mākslinieks, izrādes nodrošināšanā iesaistīts tehniskais darbinieks vai no valsts budžeta vai pašvaldības finansētas kultūras iestādes vadītājs;

10.21.2. vērtētājs, kurš novērtē, akreditē un uzrauga laboratorijas, sertificēšanas un inspicēšanas institūcijas;

10.21.3. ārvalstīs dzīvojošs jaunietis, kuram viens no vecākiem vai vecvecākiem ir latvietis vai lībietis (līvs) un kurš piedalās valsts organizētajos vasaras nodarbinātības pasākumos;

10.21.4. izglītības iestādes audzēknis vai students, kurš ieradīsies Latvijas Republikā mācību praksē vai stažēties kādā Latvijas Republikas akreditētā izglītības iestādē vai komercreģistrā reģistrētā komercsabiedrībā un prakse vai stažēšanās ir saistīta ar darba tiesiskajām attiecībām;

10.21.5. konsultants (eksperts), kurš sniedz palīdzību valsts vai pašvaldības iestādei, vai persona, kura palīdz īstenot tādu starptautisku līgumu vai projektu, kura dalībvalsts ir Latvijas Republika;

10.21.6. komercreģistrā reģistrēts valdes vai padomes loceklis, prokūrists, administrators, likvidators vai personālsabiedrības biedrs, kuram ir tiesības pārstāvēt personālsabiedrību, vai persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas ar filiāli;

10.21.7. persona, kura ieguldījusi kapitālsabiedrības pamatkapitālā ne mazāk kā 25 000 latu, un kapitālsabiedrība valsts vai pašvaldības budžetā saimnieciskā gada laikā kā nodokļus samaksā ne mazāk kā 20 000 latu;

10.21.8. sporta treneris;

10.21.9. profesionāls sportists pēc sporta kluba uzaicinājuma;

10.21.10. persona, kura tiks nodarbināta atbilstoši speciālo ekonomisko zonu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

10.22. ārzemnieka uzaicinātājs – šo noteikumu 3.1., 3.2., 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja viņš iesniedz ielūguma vai izsaukuma pieprasījumu ārzemniekam, kurš Latvijas Republikā saņēmis vīzu vai uzturēšanās atļauju un vēlas saņemt papildu darba atļauju;

10.23. ārzemnieka uzaicinātājs – šo noteikumu 3.1. un 7.1.apakšpunktā minētajos gadījumos, ja uzaicinātājs pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai vīzas pieprasīšanai vai izsaukuma apstiprināšanai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniedz elektroniski (izmantojot tīmekļa vietnē www.latvija.lv pieejamo speciālo tiešsaistes formu);

10.24. Latvijas Republikā akreditētas augstākās izglītības iestādes pilna laika students, kurš uzņemts studijām maģistra vai doktora programmā vai studiju programmā, kuras noslēgumā students iegūst maģistra grādam pielīdzinātu grādu, un viņa uzaicinātājs – šo noteikumu 2., 3.punktā, 5.2.1., 5.10., 6.1.apakšpunktā un 7.punktā minētajos gadījumos.

11. Samazinātā valsts nodevas likme par vienotas vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir 23 lati, un to piemēro atsevišķos gadījumos, lai sekmētu kultūras, sporta, ārpolitikas un attīstības politikas interešu īstenošanu vai veicinātu citu sabiedrības interesēm svarīgu jomu attīstību.

12. Šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajā gadījumā lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas un šo noteikumu 11.punktā minētajā gadījumā lēmumu par samazinātās valsts nodevas likmes piemērošanu pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumus Nr.222 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 52.nr.; 2009, 126.nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
01.07.2010