Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mēslošanas līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Mēslošanas līdzekļu aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 5., 24.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 32.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) mēslošanas līdzeklis - jebkura viela, kas satur vienu vai vairākus tādus ķīmiskus elementus, kuri tiek atzīti par augiem nepieciešamiem, ja šo vielu lieto tās elementu satura dēļ un tā ir paredzēta vai tiek piedāvāta augu augšanas veicināšanai, vai dzīvus mikroorganismus saturošs mikrobioloģisks preparāts, kas veicina augu augšanu un attīstību vai ko lieto mikrobioloģisko procesu atjaunošanai, aktivizēšanai un regulēšanai augsnē vai citā substrātā, lai uzlabotu tā bioloģiskās, fizikālās vai ķīmiskās īpašības;".

2. 3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) darbību veicēja pienākumiem (5.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, sestā un septītā daļa);".

3. Papildināt 5.pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Darbību veicējam atļauts pārdot mēslošanas līdzekli, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētajā darījuma attaisnojuma dokumentā papildus norādot pircēja apliecinājumu par mēslošanas līdzekļa izmantošanu tikai augu mēslošanai vai, ja persona uzrāda atļauju sprāgstvielu un pirotehnisko izstrādājumu tirdzniecībai, kas izsniegta atbilstoši normatīvajiem aktiem par sprāgstvielu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālo apriti, - attiecīgās atļaujas numuru.

(7) Darbību veicējs, kas pārdod mēslošanas līdzekli, kurā amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, papildus prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, grāmatvedības reģistrā norāda:

1) amonija nitrātu saturoša mēslošanas līdzekļa nosaukumu un pamatsastāvu;

2) Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru (juridiskajai personai) vai personas kodu (fiziskajai personai)."

4. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) ievieto savā tīmekļa vietnē to reģistrā iekļauto mēslošanas līdzekļu sarakstu, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk un kuros - 20 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. No 2010.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 1.jūlijam šā likuma 5.panta sesto un septīto daļu piemēro mēslošanas līdzekļiem, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 20 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas.

11. Līdz 2011.gada 1.februārim šā likuma prasības nepiemēro mikrobioloģisko preparātu apritei."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā

01.07.2010