Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.; 2006, 1.nr.; 2007, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Iesniegumā norāda datumu, kad samaksāta valsts nodeva. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

1) šķirnes aprakstu;

2) pilnvarojumu, ja iesniedzējs nav selekcionārs;

3) dokumentus, kas minēti šā likuma 15.pantā, ja tiek pieprasīta konvencijprioritāte."

2. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Šķirnes pārbaude

(1) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā organizē vai veic šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi, un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu.

(2) Noteikumus par šķirnes pārbaudes metodiku kultūraugu sugām, kurām minēto pārbaudi veic Latvijā un kurām nav izstrādāti Kopienas Augu šķirņu biroja (CVPO) šķirnes pārbaudes protokoli vai Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) šķirnes pārbaudes vadlīnijas, izdod Ministru kabinets."

3. Izteikt 20.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šķirnes nosaukums atbilst Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām."

4. Izteikt 22.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) iesniedzējs - par selekcionāra tiesību piešķiršanu un pagarināšanu;".

5. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Informācijas sniegšana par aizsargātās šķirnes izmantošanu

(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotāji vai sēklu sagatavotāji pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par aizsargātās šķirnes pavairošanas materiāla ražošanu, pavairošanu, sagatavošanu un pārdošanu.

(2) Valsts augu aizsardzības dienests pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par aizsargātās šķirnes tirdzniecībai sagatavotā pavairošanas materiāla daudzumu.

(3) Lauku atbalsta dienests pēc selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma sniedz informāciju par šā likuma 24.panta pirmajā daļā minēto sugu lauksaimniecības produkcijas ražošanas platību."

6. Papildināt III nodaļu ar 35.1 pantu šādā redakcijā:

"35.1 pants. Lauksaimnieku biedrību sadarbība selekcionāru tiesību aizsardzības jomā

Selekcionāru tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis nosaka atlīdzību par ikgadējo aizsargātās šķirnes izmantošanu, savstarpēji vienojoties ar lauksaimnieku biedrībām."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumi Nr.243 "Kārtība, kādā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

6. Šķirņu pārbaudi, kas sākta pirms 2010.gada 1.jūlija, pabeidz saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā šķirņu pārbaudes sākšanas brīdī.

7. Grozījumi šā likuma 22.panta 1.punktā attiecībā uz valsts nodevu par selekcionāra tiesību pagarināšanu stājas spēkā 2011.gada 1.decembrī.

8. Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus par krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodiku. Līdz attiecīgu Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 1.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumi Nr.126 "Krūmcidoniju atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodika", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

9. Ministru kabinets līdz 2012.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus, izņemot šo pārejas noteikumu 8.punktā paredzētos noteikumus par kultūraugu sugu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes metodiku."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā

01.07.2010