Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 23.09.2016. - 28.02.2017. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.519

Rīgā 2010.gada 8.jūnijā (prot. Nr.30 46.§)
Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām

1. Noteikumi nosaka publisko iepirkumu līgumcenu robežas, pamatojoties uz Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas jāievēro pasūtītājam.

2. Līgumcenu robežas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir šādas:

2.1. 6. panta 1. punktā minētajā gadījumā – 5 225 000 euro;

2.2. 6. panta 2. punktā minētajā gadījumā – 209 000 euro;

2.3. 9. panta sestajā daļā minētajā gadījumā – 1 000 000 euro būvdarbu līgumiem un 80 000 euro pakalpojumu līgumiem;

2.4. 9. panta septītajā daļā minētajā gadījumā – 80 000 euro;

2.5. 25. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā minētajā gadījumā – 750 000 euro;

2.6. 25. panta pirmās daļas 3. punktā minētajā gadījumā – 5 225 000 euro;

2.7. 28. panta trešajā daļā, 29. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un septītajā daļā, 46.2 panta pirmajā daļā, 83. panta otrās daļas 3. punktā, 85.1 panta trešās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā, 85.2 panta pirmās daļas 2., 5. un 6. punktā un otrās daļas 2. punktā, kā arī 87. panta pirmās daļas 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajā gadījumā – 5 225 000 euro būvdarbu līgumiem un 135 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 40 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.09.2016. noteikumiem Nr. 613)

3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 2006.gada 2.maija noteikumi Nr.364 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 70.nr.; 2008, 21.nr.; 2010, 5.nr.).

4. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 15.jūnijā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 20.09.2016. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Finanšu ministrs E.Repše
23.09.2016