Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.508

Rīgā 2010.gada 8.jūnijā (prot. Nr.30 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"
8.panta trešo daļu, 13.panta trešo daļu un 16.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 167.nr.; 2009, 81., 170., 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai bezdarbnieks pēc izvēles vienā no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk - aģentūra) nodaļām:

7.1. iesniedz rakstisku iesniegumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu (var izmantot aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

7.1.1. pabalsta pieprasītāja:

7.1.1.1. vārds, uzvārds;

7.1.1.2. personas kods;

7.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

7.1.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

7.1.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

7.1.2. bērna vārds, uzvārds un personas kods, ja persona pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas audzināja bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam;

7.1.3. informācija par invaliditātes noteikšanas termiņiem, ja persona pēc invaliditātes ir atguvusi darbspējas;

7.1.4. ja pabalsta pieprasītājs ir bijis nodarbināts citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, norāda šādas ziņas:

7.1.4.1. nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;

7.1.4.2. nodarbinātības sākuma un beigu datums;

7.1.5. iesniegumam pievienoto dokumentu saraksts un lapu skaits;

7.2. uzrāda darba grāmatiņu (darba līguma grāmatiņu) un citus sociālās apdrošināšanas stāžu un veikto apdrošināšanas iemaksu apliecinošus dokumentus (izziņas, darba līgumus un to izpildi apliecinošus dokumentus), ja aģentūras rīcībā nav visas nepieciešamās informācijas par bezdarbnieka apdrošināšanas stāžu."

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 un 7.2 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.

7.2 Šo noteikumu 7.1.apakšpunktā minēto iesniegumu aģentūras nodaļā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu."

3. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Apbedīšanas pabalsta piešķiršanai bezdarbnieka un bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā persona pēc izvēles vienā no aģentūras nodaļām iesniedz rakstisku iesniegumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu (var izmantot aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

9.1. pabalsta pieprasītāja:

9.1.1. vārds, uzvārds;

9.1.2. personas kods;

9.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

9.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

9.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

9.2. mirušā bezdarbnieka vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums."

4. Papildināt noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka šo noteikumu 9.punktā minētajā iesniegumā norādītā informācija ir patiesa.

9.2 Šo noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu aģentūras nodaļā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu."

5. Svītrot 16.punktā vārdus "šo noteikumu 9.punktā minētie".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā - reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe

12.06.2010