Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 88.4 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šīs vielas un maisījumus vai bez konfiskācijas.";

izslēgt trešo daļu;

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Par bīstamo ķīmisko vielu neatļautu eksportu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz septiņsimt latiem."

2. 88.8 pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no trīssimt līdz septiņsimt latiem.";

izteikt ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt sestās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem.";

izteikt septītās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no tūkstoš līdz trīstūkstoš latiem.";

izteikt astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

3. Papildināt kodeksu ar 165. un 165.8 pantu šādā redakcijā:

"165.7 pants. Klienta identifikācijas prasību pārkāpšana

Par klienta identifikācijas vai izpētes prasību pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz četrsimt latiem, bet juridiskajām personām - no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

165.8 pants. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteiktās kārtības neievērošana

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas neieviešanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu atbildīgo darbinieku neiecelšanu -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas apmācību nenodrošināšanu darbiniekiem -

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz piecsimt latiem.

Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu reglamentējošos normatīvajos aktos paredzētās informācijas nesniegšanu noteiktajā termiņā Valsts ieņēmumu dienestam -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz piecsimt latiem."

4. Izteikt 201.12 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces vai citas vērtības un to pārvietošanai (pārvadāšanai) izmantoto transportlīdzekli vai bez tā konfiskācijas."

5. Papildināt 215.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa "165.2" ar skaitļiem "165.7, 165.8".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 20.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 9.jūnijā

23.06.2010