Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1997, 6.nr.; 2001, 1.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 21.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

"4.1 pants. Deputāta pilnvaru apturēšana un deputāta aizvietošana uz laiku

Ja deputāts Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā piemērota procesuālā piespiedu līdzekļa vai veselības stāvokļa dēļ trīs mēnešus pēc kārtas nav piedalījies domes sēdēs, viņa pilnvaras var apturēt, pieņemot attiecīgu domes lēmumu, vai tās tiek apturētas, ja to pieprasa tā kandidātu saraksta iesniedzējs, no kura attiecīgais deputāts ievēlēts domē. Pēc kandidātu saraksta iesniedzēju iesnieguma saņemšanas domes priekšsēdētājs nākamajā domes sēdē par to informē deputātus, un attiecīgā deputāta pilnvaras ir apturētas ar šo brīdi. Ja kandidātu saraksta iesniedzēja iesniegumu neskata nākamajā domes sēdē, attiecīgā deputāta pilnvaras ir apturētas ar dienu, kas seko domes sēdes dienai. Par deputāta pilnvaru apturēšanu atbilstoši domes lēmumam vai kandidātu saraksta iesniedzēju iesniegumam domes priekšsēdētājs nekavējoties paziņo pašvaldības vēlēšanu komisijai. Uz deputāta pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantā noteiktajā kārtībā stājas nākamais kandidāts.

Ja zūd šā panta pirmajā daļā minētais deputāta aizvietošanas pamats, aizvietotais domes deputāts nedēļas laikā iesniedz attiecīgās pašvaldības domes priekšsēdētājam iesniegumu par deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu.

Pēc tam kad domes priekšsēdētājs ir saņēmis iesniegumu par domes deputāta pienākumu pildīšanas atsākšanu, viņš nekavējoties par to paziņo attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai un informē deputātus nākamajā domes sēdē. Ar brīdi, kad sniegta informācija domes sēdē, izbeidzas šā panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicinātā deputāta pilnvaras un deputāta pienākumus atsāk pildīt aizvietotais domes deputāts.

Ja deputāts pirms šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanās bijis domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, viņš atsāk pildīt domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus, ja dome likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā nav viņu atbrīvojusi no amata."

2. Izslēgt 15.pantu.

3. 15.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"Tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk - pabalsts) ir personai, kura pēc 1990.gada 4.maija bijusi pilsētas domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes:

1) priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā;

2) priekšsēdētājs vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, šajā pašvaldībā citu sasaukumu;

3) priekšsēdētāja vietnieks, kurš ieņēmis algotu amatu, vienā pašvaldībā divus sasaukumus;

4) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks tādas pašvaldības domes darbības laikā, kura izveidojusies, attiecīgajai pašvaldībai apvienojoties ar citu pašvaldību;

5) priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienā pašvaldībā vienu sasaukumu un priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks vienu sasaukumu šajā pašvaldībā līdz dienai, kad tā apvienojusies ar citu pašvaldību.";

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;".

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 13.maijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 1.jūnijā

15.06.2010