Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.470

Rīgā 2010.gada 25.maijā (prot. Nr.27 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumos Nr.33 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.1.2.apakšaktivitāti "Veselības aprūpes centru attīstība"" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā:

1.1. vārdus "maksas veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "citu darbību veikšana" (attiecīgā locījumā);

1.2. vārdus "maksas pakalpojumu sniegšana" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "citu darbību veikšana" (attiecīgā locījumā);

1.3. vārdus "īpašnieks (valdītājs)" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "īpašnieks/valdītājs (valsts vai pašvaldība)" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 14.punkta ievaddaļā vārdus "atsevišķi cauršūtiem (caurauklotiem)".

3. Papildināt 23.2. un 23.3.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Projekta iesnieguma veidlapu un pielikumus cauršuj (caurauklo) atsevišķi".

4. Papildināt 26.3.apakšpunktu aiz vārda "izvietotajām" ar vārdiem "un plānotajām".

5. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Finansējuma saņēmējam projekta ietvaros veiktos ieguldījumus atļauts izmantot citu darbību veikšanai, ievērojot nosacījumu, ka pakalpojumi tiek sniegti un preces tiek piedāvātas par tirgus cenu vai, ja tirgus cenas nav, finansējuma saņēmējs par pakalpojumu un preci nosaka tādu cenu, kas atspoguļo visas ar pakalpojumu un preci saistītās izmaksas, nepiemērojot atlaides vai cenu samazinājumus."

6. Aizstāt 34.punktā vārdus "pirmo iepirkuma procedūru izsludina" ar vārdiem "nodrošina pirmās iepirkuma procedūras izsludināšanu".

7. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:

"35. Finansējuma saņēmējs visas projekta neattiecināmās izmaksas un sadārdzinājumus, kas rodas projekta īstenošanas laikā, nodrošina un sedz no privātā finansējuma."

8. Svītrot 36.punktu.

9. Izteikt 45.1.apakšpunktu un 45.2.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"45.1. ārējā rekonstrukcija, renovācija un energoefektivitātes uzlabošana;

45.2. iekšējā renovācija un infrastruktūras rekonstrukcija telpās, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām atbilst prasībām, kas noteiktas ambulatorajām ārstniecības iestādēm un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izvietošanai paredzētajām telpām, kā arī šādās telpās:".

10. Svītrot 45.2.1., 45.2.3., 45.2.4., 45.2.5., 45.2.6., 45.2.7., 45.2.8. un 45.2.10.apakšpunktu.

11. Papildināt noteikumus ar 45.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.8. infrastruktūras pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem."

12. Izteikt 46.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.2. izmaksas, lai nodrošinātu infrastruktūras pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem;".

13. Aizstāt 46.3.apakšpunktā vārdus "inženiertīklu pilnveides" ar vārdiem "inženiertīklu un to pievadu pilnveides".

14. Papildināt noteikumus ar 46.4.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.4.6. tāmju sagatavošanas izmaksas."

15. Papildināt noteikumus ar 51.1 punktu šādā redakcijā:

"51.1 Šo noteikumu 45.8.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības attiecināmo izmaksu finansējums nepārsniedz 20 % no šo noteikumu 26.punktā aprēķinātās projekta iesniedzējam pieejamās attiecināmo izmaksu summas, un tas nav lielāks par 50 000 latu."

16. Aizstāt 52.punktā skaitli un vārdu "un 45.6." ar skaitļiem un vārdu "45.6. un 45.8.".

17. Aizstāt 54.punktā skaitli un vārdu "un 50.punkta" ar skaitļiem un vārdiem "50. un 51.1 punkta".

18. Aizstāt 56.punktā vārdus "kas pamatotas ar atbilstošiem izmaksu attaisnojošiem dokumentiem un radušās, ievērojot normatīvo aktu prasības" ar vārdiem "kas pamatotas ar atbilstošiem izmaksu attaisnojošiem dokumentiem un radušās, ievērojot normatīvo aktu prasības, un kas veiktas, pamatojoties uz publisku būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu līgumiem, izņemot darba līgumus".

19. Aizstāt 4.pielikumā vārdus "maksas veselības aprūpes pakalpojumiem" ar vārdiem "citu darbību veikšanai".

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs R.Vējonis

Veselības ministrs D.Gavars

30.05.2010