Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finansu ministrijas rīkojums nr. 682

Rīgā 1996.gada 27.novembrī

Par kārtību, kādā tiek veikta azartspēļu iekārtu marķēšana

1. Šī kārtība izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabienta 1996. gada 9. aprīļa noteikumiem nr. 113 "Noteikumi par azartspēļu iekārtu marķēšanu", lai veiktu azartspēļu iekārtu dokumentācijas pārbaudi un azartspēļu iekārtu marķējuma zīmju (turpmāk - zīme) piešķiršanu.

2. Lēmumu par zīmju piešķiršanu pieņem Finansu ministrijas izveidota Azartspēļu iekārtu marķēšanas komisija (turpmāk - komisija).

3. Izskatot zīmju piešķiršanas pieteikumu, komisija izvērtē katras azartspēļu iekārtas atbilstību Ministru kabineta 1996. gada 9. aprīļa noteikumu nr. 113 "Noteikumi par azartspēļu iekārtu marķēšanu" prasībām.

4. Komisijas sēdes sasauc pēc Finansu ministrijas Loteriju, spēļu un licencēšanas nodaļas priekšlikuma, un tās tiek protokolētas. Komisijas lietvedību nodrošina Finansu ministrijas Loteriju, spēļu un licencēšanas nodaļa.

5. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā - komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

Komisijas sēdē lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu, ja sēdē piedalījušies vismaz puse no komisijas locekļiem.

Komisijas lēmumus paraksta komisijas priekšsēdētājs.

6. Komisija ir tiesīga iesaistīt savā darbā ekspertus - speciālistus (bez balsstiesībām), kuri veic azartspēļu iekārtu pārbaudi, kā arī uzaicināt uz sēdi ieinteresētās personas.

7. Lai saņemtu azartspēļu iekārtu marķējuma zīmes, Finansu ministrijā jāiesniedz:

7.1. dokumenti, kas minēti Ministru kabineta 1996. gada 9. aprīļa noteikumu nr. 113 "Noteikumi par azartspēļu iekārtu marķēšanu" 5. punktā;

7.2. apliecinājums, ka visas pieteikumā minētās azartspēļu iekārtas ir uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), kas iesniedzis pieteikumu zīmju saņemšanai, īpašums vai arī tieši izgatavotājs tās nodevis līzingā;

7.3. notariāli apstiprināts dokumentu tulkojums latviešu valodā, ja iesniegtie dokumenti ir svešvalodā.

8. Pieteikuma iesniedzējs ir atbildīgs par dokumentos minēto ziņu patiesumu.

Ja saņemtajos dokumentos konstatētas apzināti sniegtas nepatiesas ziņas, komisija zīmes neizsniedz un ierosina izskatīt jautājumu par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), kurš iesniedzis šos dokumentus, saukšanu pie likumos notiektās adminis-tratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

9. Ja komisija atsaka izsniegt marķējuma zīmi konkrētai azartspēļu iekārtai, iesniedzējam izsniedz motivētu atteikumu. Atteikumu var pārsūdzēt likumā notiektā kārtībā.

Valsts sekretāre V. Andrējeva

27.11.1996