Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes lēmums Nr.1355

Rīgā 2010.gada 11.maijā (prot. Nr.33, 20.§)

Par teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 76.1.apakšpunktu un 78.punktu, ņemot vērā Rīgas domes 20.12.2005. saistošos noteikumus Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un Rīgas domes 22.04.2008. lēmumu Nr.3622 "Par teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu", Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu detālplānojumu un izdot tā grafiskās daļas kartes - karti "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana", karti "Priekšlikums zemes vienību robežu pārkārtošanai", karti "Sarkano līniju plāns", karti "Ielu šķērsprofili" un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Rīgas domes 11.05.2010. saistošos noteikumus Nr.70 "Teritorijas starp Rūpniecības ielu, Pētersalas ielu un Katrīnas ielu izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi".

2. Uzdot Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt lēmuma, ar kuru apstiprināts detālplānojums un izdoti 1.punktā minētie saistošie noteikumi, publicēšanu laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Neatkarīgā Rīta Avīze" un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv ne vēlāk kā divas nedēļas pēc tā pieņemšanas, norādot, ka ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.

3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir atbildīgs par lēmuma izpildi.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 17.maijā

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4.

18.05.2010