Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.439

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 52.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 136., 162.nr.; 2010, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Aktivitātes pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 310 367 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 20 400 000 latu un valsts budžeta finansējums 18 910 367 lati."

2. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 51,90 procentu no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk, kā noteikts šo noteikumu 7.punktā."

3. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 39 310 367 lati."

4. Izteikt 36.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.2. netiešās izmaksas kā neattiecināmās izmaksas;".

5. Papildināt noteikumus ar 36.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai kā projekta attiecināmās izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas."

6. Svītrot 41.11.apakšpunktu.

7. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Šo noteikumu 36.2. un 36.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsumma nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

8. Izteikt 44.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētās izmaksas);".

9. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

20.05.2010