Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.427

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu"

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1643 "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

7.1. pabalsta pieprasītāja:

7.1.1. vārds, uzvārds;

7.1.2. personas kods;

7.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

7.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

7.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

7.2. bērna:

7.2.1. vārds, uzvārds;

7.2.2. personas kods;

7.3. pieprasītā pabalsta veids (pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu)."

2. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās likumīgā spēkā par to paziņo Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai."

3. Svītrot 9.3.apakšpunktu.

4. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalsta summu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu par nesaņemto pabalsta summu, norādot šādas ziņas:

11.1. pabalsta pieprasītāja:

11.1.1. vārds, uzvārds;

11.1.2. personas kods;

11.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

11.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

11.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs (21 zīme);

11.2. ziņas par mirušo pabalsta saņēmēju (vārds, uzvārds, personas kods, miršanas datums)."

5. Papildināt noteikumus ar 11.1 , 11.2 un 11.3 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Šo noteikumu 7. un 11.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

11.2 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka šo noteikumu 7. un 11.punktā minētajā pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa un pabalsta pieprasītājs apņemas informēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par apstākļiem, kas var ietekmēt pabalsta piešķiršanu un izmaksu.

11.3 Iesniedzot pieprasījumu pabalsta piešķiršanai, var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu."

6. Svītrot 13.punktā vārdus "vai viņa pilnvarotai personai".

7. Aizstāt 13.punktā skaitli un vārdu "10 darbdienu" ar vārdiem "triju darbdienu".

8. Aizstāt 14.punktā skaitli un vārdu "10 dienu" ar vārdiem "triju darbdienu".

9. Aizstāt 14.punktā vārdu "pieņemšanas" ar vārdiem "stāšanās likumīgā spēkā".

10. Izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja pabalsta saņēmējs nepamatoti saņemto pabalsta summu neatmaksā labprātīgi vai pabalsta izmaksa tiek pārtraukta, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta izpildei piespiedu kārtā."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

19.05.2010