Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.423

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 11.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1606 "Noteikumi par pabalsta apmēru transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu) par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

4.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

4.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

4.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) vai norāde par pabalsta izmaksu (piegādi) deklarētajā dzīvesvietā;

4.6. ja pabalstu pieprasa bērnam, - bērna vai bērnu vārds, uzvārds un personas kods."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

4.2 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu."

3. Izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par aizbildnības nodibināšanu iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu. Bāriņtiesa triju dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai.

8. Ja pabalsta pieprasītājs ir persona, kura faktiski audzina bērnu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā rakstisku informāciju par personu, kura faktiski audzina bērnu, iesniedz bāriņtiesa, kas bērna personisko interešu aizstāvībai pieņēmusi īpašu lēmumu par pabalsta izmaksu faktiskajam audzinātājam. Bāriņtiesa triju dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši tās personas deklarētajai dzīvesvietai, kura faktiski audzina bērnu."

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Lai saņemtu aprēķināto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā internetā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu). Pieprasījumā norāda šādas ziņas:

16.1. pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;

16.2. pabalsta pieprasītāja personas kods;

16.3. pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;

16.4. pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

16.5. pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

16.6. mirušā pabalsta saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods un miršanas datums."

5. Papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

16.2 Šo noteikumu 16.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

19.05.2010