Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.421

Rīgā 2010.gada 12.maijā (prot. Nr.23 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu,
16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1546 "Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz:

4.1. rakstisku pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu), norādot šādas ziņas:

4.1.1. pabalsta pieprasītāja:

4.1.1.1. vārds, uzvārds;

4.1.1.2. personas kods;

4.1.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.1.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.1.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

4.1.2. pieprasītā pabalsta veids (bērna piedzimšanas pabalsts);

4.1.3. bērna:

4.1.3.1. vārds, uzvārds;

4.1.3.2. personas kods;

4.2. ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, ja bērns piedzimis ārvalstī."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

4.2 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Ja pabalstu pieprasa aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pārliecinās, vai persona ir iecelta par aizbildni. Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši aizbildņa deklarētajai dzīvesvietai."

4. Aizstāt 7.punktā vārdu "mēneša" ar skaitli un vārdu "10 dienu".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis

19.05.2010