Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.400

Rīgā 2010.gada 27.aprīlī (prot. Nr.21 23.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 7.panta pirmo daļu un
likuma "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" 3.panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumos Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 31.nr.; 2002, 131.nr.; 2005, 7.nr.; 2008, 150.nr.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā atbilstoši standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajiem kritērijiem un šiem noteikumiem;";

1.2. aizstāt 5.punktā vārdus "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" ar vārdiem "Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs";

1.3. aizstāt 6.punktā vārdus "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"";

1.4. izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Standartizācijas birojs publicē mājaslapā internetā (www.lvs.lv) to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kurus var piemērot šo noteikumu prasību izpildei (turpmāk − piemērojamie standarti).";

1.5. izteikt 9.1. un 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.1. tehniskā pase (pielikums). Pasi stacijas tehnoloģiskajām iekārtām saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto pases paraugu izsniedz inspicēšanas institūcija, reģistrējot stacijas tehnoloģiskās iekārtas bīstamo iekārtu reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bīstamo iekārtu reģistrāciju;

9.2. lietošanas dokumentācija. Tajā iekļauj:

9.2.1. stacijas tehnoloģisko iekārtu shēmas, kurās norādīts tvertņu, cauruļvadu, degvielas uzpildes ierīču, to aprīkojuma un slēgarmatūras izvietojums, kā arī šo shēmu apraksti, kuros norādīti stacijas tvertņu un degvielas uzpildes iekārtu lietošanas termiņi un katras tvertnes nominālais tilpums;

9.2.2. elektriskās shēmas, kurās norādīti elektroenerģijas patērētāji, aparāti un elektrolīnijas izvietojums;

9.2.3. degvielas tvertņu lietošanas dokumentāciju;";

1.6. aizstāt 16.punktā vārdus "veselībai un apkārtējai videi" ar vārdiem "veselībai, apkārtējai videi un materiālajām vērtībām";

1.7. papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Stacijas tehnoloģiskās iekārtas lietot aizliegts, ja:

16.1 1. stacijas tehnoloģiskās iekārtas nav reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā;

16.1 2. stacijas tehnoloģiskajām iekārtām nav šo noteikumu 9.1.apakšpunktā minētās pases;

16.1 3. stacijas tehnoloģiskajām iekārtām šajos noteikumos noteiktajos termiņos un kārtībā nav veiktas tehniskās pārbaudes vai pārbaudes rezultātā ir konstatēts, ka tās apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu vai vidi;

16.1 4. stacijas tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma bojājumu dēļ ir apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, īpašums vai vide.";

1.8. aizstāt 69.punkta ievaddaļā vārdus "inspicēšanas institūcijā" ar vārdiem "bīstamo iekārtu reģistrā";

1.9. izteikt 73.punktu šādā redakcijā:

"73. Pēc tehniskās pārbaudes veikšanas inspicēšanas institūcija aktualizē bīstamo iekārtu reģistrā datus par staciju tehnoloģiskajām iekārtām un izdara ierakstu par pārbaudi stacijas ekspluatācijas žurnālā, kā arī sastāda tehniskās pārbaudes protokolu divos eksemplāros. Vienu pārbaudes protokola eksemplāru inspicēšanas institūcija izsniedz stacijas valdītājam, bet otru glabā ne mazāk kā 10 gadus no pārbaudes dienas.";

1.10. aizstāt 75.punktā vārdus "Valsts būvinspekcijai un Valsts darba inspekcijai" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centram";

1.11. aizstāt 77.punktā vārdus "Valsts būvinspekcijai" ar vārdiem "Patērētāju tiesību aizsardzības centram";

1.12. papildināt noteikumus ar 82.1 punktu šādā redakcijā:

"82.1 Ja tvertnes iekšējā virsma aizsargāta no glabājamās vielas ietekmes ar piemērojamos standartos noteiktu pārklājumu un šā pārklājuma uzklāšanas tehnoloģiju apstiprinājusi inspicēšanas institūcija, tvertnes iekšējā apskate vai hidrauliskā pārbaude pirms pārklājuma lietošanas termiņa (resursa) beigām nav nepieciešama, ja vien indikācijas sistēma neuzrāda pārklājuma bojājumus.";

1.13. papildināt noteikumus ar VII1 nodaļu šādā redakcijā:

"VII1. Staciju tehnoloģisko iekārtu valsts uzraudzība un kontrole

89.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veic valsts uzraudzību un kontrolē, vai staciju tehnoloģiskās iekārtas tiek lietotas atbilstoši šo noteikumu prasībām.

89.2 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, veicot degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu uzraudzību un kontroli, ir tiesīgs  administratīvi sodīt par degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu tehnisko uzraudzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.";

1.14. papildināt noteikumus ar pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 20.februāra
noteikumiem Nr.74

Stacijas tehnoloģisko iekārtu pases paraugs

1. Bīstamās iekārtas nosaukums

Degvielas uzpildes stacijas tehnoloģiskās iekārtas

2. Reģistrācijas numurs bīstamo iekārtu reģistrā  
3. Reģistrācijas datums bīstamo iekārtu reģistrā  
4. Valdītāja nosaukums vai vārds un uzvārds  
5. Valdītāja reģistrācijas numurs vai personas kods  
6. Valdītāja adrese  
7. Iekārtas atrašanās vieta (adrese)  
8. Iekārtas izgatavošanas un uzstādīšanas (montāžas) gads  
9. Ražotājs un montāžas organizācija  
10. Ražotāja vai uzstādītāja piešķirtais identifikācijas numurs  
11. Tvertņu/sekciju skaits  
12. Tvertņu/sekciju tilpums, m3  
13. Tvertņu novietojums  
14. Tvertņu tips  
15. Degvielas uzpildes iekārtu skaits  
16. Tehniskās pārbaudes veidi un to periodiskums  
17. Īpaši nosacījumi  
18. Cita informācija  
19. Inspicēšanas institūcijas eksperta vārds, uzvārds  
20. Inspicēšanas institūcijas eksperta paraksts

"


2. Stacijas tehnoloģisko iekārtu pases, kas sastādītas stacijas tehnoloģiskajām iekārtām, kuras reģistrētas bīstamo iekārtu reģistrā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, ir derīgas, kamēr ir spēkā attiecīgās stacijas tehnoloģisko iekārtu pārbaudes protokols, kas izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 20.februāra noteikumiem Nr.74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs E.Repše

15.05.2010