Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.61

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.30, 10.§)
Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa nodrošina:

4.1. šo saistošo noteikumu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

4.2. informācijas par Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem publicēšanu Rīgas pilsētas pašvaldības portālā.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Pielikums
Rīgas domes 2010.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.61
Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids

Stundas likme *
(Ls/st.)

1. Energoapgādes attīstības pamatnostādņu, koncepciju, biznesa plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde un izvērtēšana

12,45

2. Energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas rīcības plānu izstrāde

11,87

3. Pārskatu, analīžu un vērtējumu sagatavošana par energoefektivitātes jautājumiem

11,69

4. Ekspertu pakalpojumi energoapgādes un energoefektivitātes jomā

10,85

5. Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju firmu pakalpojuma apraksta sagatavošana un ievietošana REA interneta mājas lapā

10,40

* Ieskaitot izdevumus materiāliem, telpu nomai, komunālajiem maksājumiem u.c., kas attiecināmi uz konkrēto pakalpojumu. Stundas likmes uzrādītas bez PVN.

Sniegtā maksas pakalpojuma maksu aprēķina, ņemot vērā darba veikšanai nepieciešamo stundu skaitu un tabulā norādīto stundas likmi atsevišķiem darbu veidiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
01.05.2010