Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts apbalvojumu likumā

Izdarīt Valsts apbalvojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 8.nr.; 2006, 21.nr.; 2008, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis 2009, 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"5.pants. Valsts apbalvojumi ir:".

2. 9.pantā:

izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdus "un to goda zīmju";

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdu "nepiešķirtos" ar vārdiem un skaitli "nepiešķirtos un šā likuma 61.panta pirmajā daļā minētos";

izslēgt trešo daļu.

3. 10.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Triju Zvaigžņu ordenis ir visaugstākais valsts apbalvojums.";

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu par trešo daļu.

4. Izteikt 12.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri (šā likuma 1. un 2.pielikums), ar ordeņa otro šķiru apbalvotais - par ordeņa lielvirsnieku (šā likuma 3. un 4.pielikums), ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais - par ordeņa komandieri (šā likuma 5. un 6.pielikums), ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais - par ordeņa virsnieku (šā likuma 7.pielikums), ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais - par ordeņa kavalieri (šā likuma 8.pielikums).

(3) Ordeņa lielkrusta komandierim kā augstāko pagodinājumu var piešķirt Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi (šā likuma 9. un 10.pielikums)."

5. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. (1) Triju Zvaigžņu ordeņa zīme ir baltas emaljas krusts ar zeltītu apmali. Krusta aversa centrā ir zilas emaljas medaljons ar zeltītu apmali. Medaljona vidū - trīs zelta zvaigznes (šā likuma 11.pielikums). Krusta reversa centrā - zeltīts medaljons ar ordeņa devīzi "PER ASPERA AD ASTRA" un ierakstu "LATVIJAS/REPUBLIKA/1918.g.18.NO/VEMBRIS/1994" (šā likuma 12.pielikums).

(2) Ordeņa pirmās šķiras krusta izmēri ir 54 mm x 54 mm, ordeņa otrās un trešās šķiras krusta izmēri ir 49 mm x 49 mm, ordeņa ceturtās un piektās šķiras krusta izmēri ir 40 mm x 40 mm.

(3) Ordeņa pirmās un otrās šķiras komplektā ietilpst arī piecstaru sudraba zvaigzne, kuras vidū ir zilas emaljas medaljons ar zeltītu apmali. Medaljona vidū - trīs zelta zvaigznes, uz aplokojuma uzraksts "PAR TĒVIJU". Attālums no ordeņa pirmās šķiras zvaigznes viduspunkta līdz zvaigznes staru galiem ir 44 mm, attālums no ordeņa otrās šķiras zvaigznes viduspunkta līdz zvaigznes staru galiem - 41 mm.

(4) Triju Zvaigžņu ordeņa lente ir gaišzila, abpusīgi ielokota ar zeltītām svītrām. Ordeņa zīmi un lenti savieno zeltīts sudraba ozollapu vainags. Ordeņa lentes platums lielkrusta komandieriem - kungiem ir 110 mm, dāmām - 75 mm; lielvirsniekiem - 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); komandieriem - 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); virsniekiem - 32 mm ar rozeti; kavalieriem - 32 mm."

6. 15.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "attēls" ar vārdiem un skaitli "(šā likuma 13.pielikums)" un pēc vārda "vainagu" - ar vārdiem un skaitli "(šā likuma 14.pielikums)";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Triju Zvaigžņu ordeņa pirmās pakāpes goda zīme ir zeltīta, otrās pakāpes - sudraba, trešās pakāpes - bronzas (šā likuma 13.pielikums).";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīmes lentes platums ir 32 mm."

7. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

"16.pants. (1) Triju Zvaigžņu ordeņa miniatūrzīmes visām ordeņa šķirām ir vienādas (šā likuma 15.pielikums).

(2) Miniatūrzīmes ir:

1) miniatūra ordeņa zīme, kuras izmēri ir 14 mm x 14 mm un kura savienota ar 13 mm platu ordeņa lenti;

2) ordeņa lentes rozete ar tajā iestrādātu miniatūru ordeņa zīmi 12 mm diametrā;

3) ordeņa lentes atgriezums, kura izmēri ir 9 mm x 32 mm."

8. 17.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "fiziskajām personām, izņemot militārpersonas";

papildināt 1.punktu pēc vārda "bronzas" ar vārdiem un skaitļiem "(šā likuma 16. un 17.pielikums)";

izslēgt 2.punktā vārdu "militārpersonām";

papildināt 2.punktu pēc vārda "bronzas" ar vārdiem un skaitli "(šā likuma 16.pielikums)".

9. Izslēgt 18.pantu.

10. Izslēgt 19.pantu.

11. Papildināt 21.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ar Viestura ordeni var apbalvot arī pēc nāves, pieņemot Ordeņu kapitula lēmumu par personas atzīšanu par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri. Šis noteikums neattiecas uz šā panta ceturtajā daļā minēto gadījumu."

12. Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri (šā likuma 18., 19., 20. un 21.pielikums), ar ordeņa otro šķiru apbalvotais - par ordeņa lielvirsnieku (šā likuma 22., 23., 24. un 25.pielikums), ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais - par ordeņa komandieri (šā likuma 26., 27., 28. un 29.pielikums), ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais - par ordeņa virsnieku (šā likuma 30. un 31.pielikums), ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais - par ordeņa kavalieri (šā likuma 32. un 33.pielikums)."

13. Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

"23.pants. (1) Viestura ordeņa zīme ir baltas emaljas krusts ar zeltītu apmali. Krusta zaru galā - sarkanas emaljas aplis ar zeltītu apmali un zeltīta lodīte, abpus sarkanas emaljas aplim - simetriski pa vienam mazākam sarkanas emaljas aplītim ar zeltītu apmali. Krusta aversa centrā - baltas emaljas medaljons ar reljefu zeltītu apmali, medaljona centrā - sarkanas emaljas burti "VR" ar zeltītu apmali (šā likuma 34.pielikums). Krusta reversa centrā - zeltīts medaljons ar ordeņa devīzi "CONFORTAMINI ET PUGNATE". Tā vidū - gadskaitlis "1219" (šā likuma 35.pielikums).

(2) Militārpersonām piešķiramā ordeņa zīmē starp krusta zariem sakrustoti zeltīti šķēpi (šā likuma 34.pielikums), citām fiziskajām personām piešķiramā ordeņa zīmē krusta zīmi šķērso šķelts baltas emaljas krusts ar zeltītu apmali (šā likuma 34.pielikums).

(3) Ordeņa pirmās šķiras krusta izmēri ir 58 mm x 58 mm, ordeņa otrās un trešās šķiras krusta izmēri ir 52 mm x 52 mm, ordeņa ceturtās un piektās šķiras krusta izmēri ir 40 mm x 40 mm.

(4) Ordeņa pirmās un otrās šķiras komplektā ietilpst arī četrstaru sudraba zvaigzne, kuras vidū ir ordeņa zīme. Ordeņa pirmās šķiras zvaigznes izmēri ir 87 mm x 87 mm, ordeņa otrās šķiras zvaigznes izmēri ir 80 mm x 80 mm.

(5) Ordeņa lente ir purpursarkana. Krustu un lenti savieno ažūrs lielais valsts ģerbonis heraldiskajās krāsās. Ordeņa lentes platums lielkrusta komandieriem - kungiem ir 110 mm, dāmām - 75 mm; lielvirsniekiem - 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); komandieriem - 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); virsniekiem - 32 mm ar rozeti; kavalieriem - 32 mm."

14. 24.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Viestura ordeņa pirmās pakāpes goda zīme ir zeltīta, otrās pakāpes - sudraba, trešās pakāpes - bronzas (šā likuma 36. un 37.pielikums).";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Viestura ordeņa goda zīmes lentes platums ir 32 mm."

15. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

"25.pants. (1) Viestura ordeņa miniatūrzīmes visām ordeņa šķirām ir vienādas (šā likuma 38. un 39.pielikums).

(2) Miniatūrzīmes ir:

1) miniatūra ordeņa zīme, kuras izmēri ir 15 mm x 15 mm, militārpersonām piešķiramā ordeņa zīmē starp krusta zariem sakrustoti zeltīti šķēpi, citām fiziskajām personām piešķiramā ordeņa zīmē krusta zīmi šķērso šķelts baltas emaljas krusts ar zeltītu apmali. Miniatūrā ordeņa zīme savienota ar 13 mm platu ordeņa lenti;

2) ordeņa lentes rozete ar tajā iestrādātu miniatūru ordeņa zīmi 12 mm diametrā, militārpersonām piešķiramā ordeņa zīmē starp krusta zariem sakrustoti zeltīti šķēpi, citām fiziskajām personām piešķiramā ordeņa zīmē krusta zīmi šķērso šķelts baltas emaljas krusts ar zeltītu apmali;

3) ordeņa lentes atgriezums, kura izmēri ir 9 mm x 32 mm, uz militārpersonām piešķiramā ordeņa lentes atgriezuma - sakrustoti šķēpi, kuru garums ir 18 mm."

16. 26.pantā:

papildināt panta ievaddaļu pēc vārdiem "Viestura ordeņa miniatūrās goda zīmes ir" ar vārdiem un skaitļiem "(šā likuma 40. un 41.pielikums)";

izslēgt 1.punktā vārdus "fiziskajām personām, izņemot militārpersonas";

izslēgt 2.punktā vārdu "militārpersonām".

17. Izslēgt 27.pantu.

18. Izslēgt 28.pantu.

19. Izslēgt 31.pantā vārdus "lielā un mazā sevišķās pakāpes goda zīme".

20. Izteikt 32., 33., 34., 35. un 36.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. Ar ordeņa pirmo šķiru apbalvotais tiek iecelts par ordeņa lielkrusta komandieri (šā likuma 42. un 43.pielikums), ar ordeņa otro šķiru apbalvotais - par ordeņa lielvirsnieku (šā likuma 44. un 45.pielikums), ar ordeņa trešo šķiru apbalvotais - par ordeņa komandieri (šā likuma 46. un 47.pielikums), ar ordeņa ceturto šķiru apbalvotais - par ordeņa virsnieku (šā likuma 48.pielikums), ar ordeņa piekto šķiru apbalvotais - par ordeņa kavalieri (šā likuma 49.pielikums).

33.pants. (1) Atzinības krusta zīme ir baltas emaljas Maltas tipa krusts ar zeltītu apmali. Katrs stūris noslēdzas ar lodīti, bet saduras apvieno astoņi gredzeni. Krusta aversa medaljonā ir lielais valsts ģerbonis un gadskaitlis "1938" (šā likuma 50.pielikums). Reversā - hercogistes ģerbonis un gadskaitlis "1710" (šā likuma 51.pielikums). Abi ģerboņi ir to heraldiskajās krāsās. Devīze iegravēta triju krusta zaru galos uz jostas šādā dalījumā: pour / les - honn / êtes - ge / ns.

(2) Ordeņa pirmās, otrās un trešās šķiras krusta izmēri ir
49 mm x 49 mm, ordeņa ceturtās un piektās šķiras krusta izmēri ir
40 mm x 40 mm.

(3) Ordeņa pirmās un otrās šķiras komplektā ietilpst arī astoņstaru sudraba zvaigzne, kuras vidū ir ordeņa zīme. Ordeņa pirmās šķiras zvaigznes izmēri ir 75 mm x 75 mm, ordeņa otrās šķiras zvaigznes izmēri ir 70 mm x 70 mm.

(4) Ordeņa krusta zīmi ar lenti savieno astoņi ažūri zeltīti riņķīši.

(5) Ordeņa lente ir sarkana ar sudraba iemalu. Ordeņa lentes platums lielkrusta komandieriem - kungiem ir 110 mm, dāmām - 75 mm; lielvirsniekiem - 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); komandieriem - 32 mm (dāmām tauriņsējuma lentē); virsniekiem - 32 mm ar rozeti; kavalieriem - 32 mm.

34.pants. (1) Atzinības krusta goda zīme ir apaļa medaļa, kuras aversā reljefi izcelts Atzinības krusta attēls (šā likuma 52.pielikums), bet reversā emblēma - vanadziņš ar gredzenu un uzrakstu "DOMAS - UN - DARBUS - LATVIJAI" (šā likuma 53.pielikums).

(2) Atzinības krusta pirmās pakāpes goda zīme ir zeltīta, otrās pakāpes - sudraba, trešās pakāpes - bronzas (šā likuma 52.pielikums). Goda zīmes diametrs ir 36 mm.

(3) Atzinības krusta goda zīmes lentes platums ir 32 mm.

35.pants. (1) Atzinības krusta miniatūrzīmes visām ordeņa šķirām ir vienādas (šā likuma 54.pielikums).

(2) Miniatūrzīmes ir:

1) miniatūra ordeņa zīme, kuras izmēri ir 14 mm x 14 mm un kura savienota ar 13 mm platu ordeņa lenti;

2) ordeņa lentes rozete ar tajā iestrādātu miniatūru ordeņa zīmi 12 mm diametrā.

36.pants. Atzinības krusta miniatūrās goda zīmes ir miniatūra ordeņa goda zīme ar lentīti trijstūrveida salocījumā, pirmajai pakāpei - zeltīta, otrajai - sudraba, trešajai - bronzas (šā likuma 55.pielikums). Miniatūrās ordeņa goda zīmes diametrs ir 12 mm, lentītes platums ir 13 mm."

21. Izslēgt 37.pantu.

22. Izslēgt 38.pantu.

23. Papildināt 42.panta pirmo daļu pēc vārdiem "Ordeņu kapitula kanclers" ar vārdiem "kas apbalvots ar vismaz vienu no augstākajiem valsts apbalvojumiem".

24. Izteikt 49.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ordeņu kapitula darbību nodrošina un tā lietvedību kārto Valsts prezidenta kanceleja."

25. Izteikt 51.pantu šādā redakcijā:

"51.pants. Valsts prezidents, stājoties amatā, iegūst tiesības uz katra ordeņa augstāko šķiru un Triju Zvaigžņu ordeņa ķēdi. Šos apbalvojumus Valsts prezidentam pēc svinīgā solījuma došanas svinīgā ceremonijā pasniedz Saeimas priekšsēdētājs."

26. 54.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) ārvalstniekiem, ja iespējams, - pilsonības valsti;";

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus "(valsts amatpersonai pievieno dienesta gaitu aprakstu)";

izslēgt otro daļu.

27. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. (1) Ordeņa šķiru un goda zīmes pakāpi apbalvojamam nosaka, izvērtējot viņa darbību un nopelnus, bet šā likuma 55.1 pantā minētajos gadījumos - arī ieņemamo amatu.

(2) Ordeņu kapituls pieprasa atzinumu šādos gadījumos:

1) attiecībā uz militārpersonas apbalvošanu - Nacionālo bruņoto spēku komandiera atzinumu. Ordeņu kapituls par ierosinājumu apbalvot militārpersonu informē aizsardzības ministru;

2) attiecībā uz fiziskās personas, izņemot militārpersonas, apbalvošanu saistībā ar militāriem nopelniem - aizsardzības ministra atzinumu;

3) attiecībā uz jebkuras ārvalsts fiziskās personas, izņemot militārpersonas, apbalvošanu - ārlietu ministra atzinumu;

4) attiecībā uz ārvalsts militārpersonas apbalvošanu - aizsardzības ministra atzinumu.

(3) Apbalvojot militārpersonu ar Viestura ordeni pēc nāves, nepiemēro šā likuma 55.1 panta noteikumus."

28. Papildināt likumu ar 55.1 pantu šādā redakcijā:

"55.1 pants. Piešķirot Viestura ordeni un tā goda zīmes militārpersonām, ievēro šādus nosacījumus:

1) apbalvojamiem no kareivja (Jūras spēkos - matroža) līdz kaprāļa dienesta pakāpei piešķir trešās pakāpes goda zīmi;

2) apbalvojamiem no seržanta līdz vecākā virsseržanta (Jūras spēkos - vecākā bocmaņa) dienesta pakāpei piešķir otrās pakāpes goda zīmi;

3) apbalvojamiem štāba virsseržantiem, galvenajiem virsseržantiem un augstākajiem virsseržantiem (Jūras spēkos - no štāba bocmaņa, galvenā bocmaņa līdz augstākajam bocmanim) piešķir pirmās pakāpes goda zīmi;

4) apbalvojamie no leitnanta līdz kapteiņa (Jūras spēkos - kapteiņleitnanta) dienesta pakāpei tiek iecelti par ordeņa kavalieriem;

5) apbalvojamie no majora (Jūras spēkos - komandleitnanta) līdz pulkvežleitnanta (Jūras spēkos - komandkapteiņa) dienesta pakāpei tiek iecelti par ordeņa virsniekiem;

6) apbalvojamie pulkveži (Jūras spēkos - jūras kapteiņi) tiek iecelti par ordeņa komandieriem;

7) apbalvojamie brigādes ģenerāļi, ģenerālmajori, ģenerālleitnanti (Jūras spēkos - flotiles admirāļi, kontradmirāļi, viceadmirāļi) tiek iecelti par ordeņa lielvirsniekiem vai ordeņa lielkrusta komandieriem atkarībā no ieņemamā amata."

29. 57.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdu "miniatūrzīmi" ar vārdu "miniatūrzīmes";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Šā likuma 21.panta piektajā daļā minētajā gadījumā apbalvotās personas Viestura ordeni saņem glabāšanā tās tuvākie piederīgie.";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ar ordeņiem un to goda zīmēm, izņemot Viestura ordeni, neapbalvo pēc nāves."

30. Izteikt 61.pantu šādā redakcijā:

"61.pants. (1) Valsts apbalvojumus, izņemot 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes, kuri dažādu iemeslu dēļ nav pasniegti, pēc pasniegšanas saņemti atpakaļ, personām atņemti, no kuru glabāšanas atteikušies pēc nāves apbalvotā tuvākie piederīgie, par kuru glabāšanu tuvākie piederīgie nevar vienoties vai ar kuriem apbalvotajiem nav tuvāko piederīgo, glabā Valsts prezidenta kanceleja.

(2) Pēc Valsts prezidenta pilnvaru termiņa beigām Valsts prezidenta kanceleja šā panta pirmajā daļā minētos valsts apbalvojumus nodod glabāšanā: Viestura ordeņus un to goda zīmes - Latvijas Kara muzejam, bet pārējos valsts apbalvojumus - Latvijas Nacionālajam vēstures muzejam.

(3) Valsts apbalvojuma zīmes, diploma vai apliecības nozaudēšanas gadījumā apbalvotajam vai personai, kuras glabāšanā nodots valsts apbalvojums, ir pienākums par to ziņot Ordeņu kapitulam. Apbalvotā persona vai persona, kuras glabāšanā nodots valsts apbalvojums, var atjaunot nozaudēto apbalvojumu. Minētās personas ar apbalvojuma atjaunošanu saistītos izdevumus sedz no saviem līdzekļiem.

(4) Apbalvotā persona ir tiesīga iegādāties papildu miniatūrzīmes, ar to izgatavošanu saistītos izdevumus sedzot no saviem līdzekļiem.

(5) Līdz 2011.gada 28.februārim ar Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa vai Atzinības krusta II vai III šķiru apbalvotās personas - dāmas - var iegādāties papildu ordeņa lenti nēsāšanai pie attiecīga tērpa, ar lentes izgatavošanu saistītos izdevumus sedzot no saviem līdzekļiem."

31. Izteikt VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Valsts apbalvojumu nēsāšana

62.pants. Valsts apbalvojumus nēsā šādi:

1) apbalvotās personas ordeņu rozetes veida miniatūrzīmes, bet militārpersonas - ordeņu lenšu atgriezumus un miniatūrās goda zīmes, kā arī piemiņas zīmju mazās nozīmes nēsā gan ikdienā, gan svētkos; ordeņu zvaigznes, krustus un lentes, kā arī miniatūrās ordeņu zīmes nēsā tikai valsts svētkos vai svinīgos gadījumos pie attiecīga tērpa;

2) militārpersonas ordeņu zīmes, miniatūrās ordeņu zīmes un ordeņu goda zīmes nēsā oficiālos pasākumos pie attiecīga tērpa;

3) apbalvotās personas citu valstu apbalvojumus nēsā saskaņā ar attiecīgā apbalvojuma statūtiem, ievērojot šā likuma 67.pantā noteikto kārtību.

63.pants. Valsts apbalvojumu nēsāšanas secība ir šāda:

1) Triju Zvaigžņu ordenis;

2) Viestura ordenis;

3) Atzinības krusts;

4) Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīme;

5) Viestura ordeņa goda zīme;

6) Atzinības krusta goda zīme;

7) 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme;

8) citu valstu apbalvojumi.

64.pants. (1) Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta lielkrusta komandieri nēsā krustu:

1) kungi - lentē pār labo plecu un lielo zvaigzni krūšu kreisajā pusē;

2) dāmas - lentē pār labo plecu un lielo zvaigzni krūšu kreisajā pusē.

(2) Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta lielvirsnieki nēsā krustu:

1) kungi - lentē ap kaklu un mazo zvaigzni krūšu labajā pusē;

2) dāmas - tauriņsējuma lentē krūšu kreisajā pusē un mazo zvaigzni krūšu labajā pusē.

(3) Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta komandieri nēsā ordeni:

1) kungi - lentē ap kaklu;

2) dāmas - tauriņsējuma lentē krūšu kreisajā pusē.

(4) Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta virsnieki nēsā ordeni lentē ar rozeti krūšu kreisajā pusē.

(5) Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta kavalieri nēsā ordeni lentē krūšu kreisajā pusē.

(6) Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta goda zīmi nēsā ordeņa lentes trijstūrveida salocījumā krūšu kreisajā pusē.

(7) Līdz 2011.gada 28.februārim apbalvotie Atzinības krusta lielkrusta komandieri un Atzinības krusta lielvirsnieki apbalvojumu nēsā šādi:

1) lielkrusta komandieri - ordeņa vidējo krustu 110 mm platā lentē pār labo plecu un lielo krustu krūšu kreisajā pusē;

2) lielvirsnieki - ordeņa lielo krustu krūšu labajā pusē.

(8) Ar Atzinības krusta lielo sevišķās pakāpes goda zīmi un mazo sevišķās pakāpes goda zīmi apbalvotie nēsā sevišķās pakāpes goda zīmi 32 mm platā lentē ap kaklu.

65.pants. Pēc apbalvošanas ar ordeņa augstāku šķiru vai tā goda zīmes pakāpi tā paša ordeņa zemāku šķiru vai tā goda zīmi vairs nenēsā.

66.pants. (1) Ja persona apbalvota ar vairākiem ordeņiem, augstākā ordeņa zvaigzni liek kā pirmo, bet pārējās - zem tās ieslīpā līnijā uz iekšu, ievērojot šā likuma 63.pantā noteikto valsts apbalvojumu nēsāšanas secību. Pār plecu nēsā augstākā ordeņa lenti.

(2) Ordeņu zīmes nēsā krūšu kreisajā pusē tā, lai ordeņu zīmju rindas vidējā ordeņa zīme vai goda zīme atrastos pret krūšu kreisās puses vidu, ievērojot šā likuma 63.pantā noteikto valsts apbalvojumu nēsāšanas secību.

(3) Ordeņu zīmes, kuras nevar salikt vienā rindā blakus, var novietot pamīšus tā, ka nozīmīguma ziņā augstākā ordeņa zīme nedaudz pārsedz zemākā ordeņa zīmi, ievērojot šā likuma 63.pantā noteikto valsts apbalvojumu nēsāšanas secību.

(4) Kaklā nēsā tikai nozīmīguma ziņā augstāko no kaklā nēsājamām ordeņa zīmēm, bet pārējās - attiecīgā ordeņa statūtos un šajā pantā noteiktajā kārtībā.

(5) Ordeņu lenšu atgriezumus un goda zīmju lenšu atgriezumus nēsā krūšu kreisajā pusē tāpat kā ordeņu zīmes vai ordeņu goda zīmes. Ordeņu lenšu atgriezumus var sakārtot vairākās rindās.

67.pants. (1) Personas, kurām piešķirti citu valstu apbalvojumi, var tos pieņemt, bet publiski nēsāt - vienīgi ar Valsts prezidenta atļauju. Valsts prezidenta atļauja piešķirtā citas valsts apbalvojuma publiskai nēsāšanai nav nepieciešama personām, kuras citas valsts apbalvojumu saņēmušas valsts vizītes laikā, un Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, kuri saņēmuši citas valsts apbalvojumu, pildot aktīvo dienestu.

(2) Persona, kura saņēmusi citas valsts apbalvojumu un vēlas to publiski nēsāt, par to paziņo Ordeņu kapitulam triju mēnešu laikā no apbalvojuma pasniegšanas dienas. Apbalvotā persona paziņojumā norāda piešķirtā apbalvojuma nosaukumu, valsti, kura apbalvojumu piešķīrusi, apbalvojuma piešķiršanas datumu un paziņojumam pievieno apbalvojuma diploma kopiju.

(3) Paziņojumu par citas valsts apbalvojuma piešķiršanu un atļauju to publiski nēsāt publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

68.pants. Apbalvotās personas var attēlot ordeņa zīmi uz saviem personiskajiem zīmogiem, vērtslietām, dokumentiem, veidlapām, kā arī lietot to citādā veidā, garantējot pienācīgu cieņu pret apbalvojumu."

32. Papildināt pārejas noteikumus ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Valsts apbalvojumu komplekti, kas noteikti saskaņā ar šā likuma grozījumiem, kuri stājas spēkā 2010.gada 1.maijā, tiek pasniegti:

1) valsts apbalvojumu - Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa III šķiras, kā arī Atzinības krusta I, II un III šķiras ordeņa komplekti - no 2011.gada 1.marta;

2) visu triju ordeņu miniatūrā ordeņa zīme - no 2010.gada 1.septembra."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 15.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.aprīlī

 

 

01.05.2010