Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 06.05.2010. - 13.10.2011. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru prezidenta rīkojums Nr.139

Rīgā 2010.gada 1.aprīlī
Par starpinstitūciju darba grupu publisko personu komercdarbības koncepcijas izstrādei

1. Lai izstrādātu publisko personu komercdarbības pamatprincipus (koncepciju) un, pamatojoties uz to, varētu veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, kas regulē publisko personu komercdarbību, kā arī izvērtēt publisko personu komercdarbības lietderību attiecībā uz konkrētām kapitālsabiedrībām un to meitas sabiedrībām, un nodrošinātu likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" pārejas noteikumu 37.punkta un Valsts pārvaldes iekārtas likuma pārejas noteikumu 17.punkta izpildi, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 9.februāra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību meitas uzņēmumiem un to saglabāšanas lietderību"" (prot. Nr.7 43.§) 2.punktu, izveidot darba grupu šādā sastāvā:

Darba grupas vadītājs

J.Pūce – Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Darba grupas locekļi:

M.Brencis – Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta direktors

S.Bukane – Ministru prezidenta padomniece juridiskajos jautājumos

S.Dumbrovska – Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta direktore

K.Jaunzeme – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

E.Kušners – Ministru prezidenta ārštata padomnieks valsts pārvaldes jautājumos

B.Lielkalne – Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja

K.Lore – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieks

I.Mēkons – Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsults

I.Spalle – Finanšu ministrijas Tiesību aktu departamenta Valsts resursu politikas nodaļas juriskonsulte

I.Strautmane – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

2. Darba grupai:

2.1. līdz 2010.gada 3.septembrim izstrādāt šā rīkojuma 1.punktā minētās koncepcijas projektu, un ekonomikas ministram līdz 2010.gada 10.septembrim iesniegt to noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

2.2. līdz 2010.gada 29.oktobrim izvērtēt valsts kapitālsabiedrību līdzdalību citās kapitālsabiedrībās, un ekonomikas ministram līdz 2010.gada 5.novembrim iesniegt attiecīgu informāciju noteiktā kārtībā Ministru kabinetā;

2.3. līdz 2010.gada 5.novembrim izvērtēt nepieciešamību saglabāt valsts dalību kapitālsabiedrībās, kā arī nepieciešamību valsts kapitālsabiedrībām darboties kā komersantiem, un ekonomikas ministram līdz 2010.gada 12.novembrim iesniegt attiecīgu informāciju noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.

(Mp 06.05.2010. rīkojuma Nr.189 redakcijā)

3. Ekonomikas ministrija ir atbildīga par darba grupas materiāltehnisko nodrošinājumu.

4. Darba grupas vadītājs, ja nepieciešams, var pieaicināt dalībai darba grupā citus speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no citām valsts pārvaldes institūcijām darbam nepieciešamo informāciju (tai skaitā par kapitālsabiedrībām, kurās attiecīgā ministrija ir kapitāla daļu turētāja).

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2009.gada 21.septembra rīkojumu Nr.403 "Par darba grupu priekšlikumu izstrādei publisko personu komercdarbības jomā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 151., 176.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis
06.05.2010