Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 10.nr.; 2008, 3.nr.; 2009, 2., 14., 15., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2.panta 7.punktu pēc vārdiem "(līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim - aktīvā dienesta un ierindas dienesta)" ar vārdiem "vai līguma par dienestu Latvijas Republikas Zemessardzē (turpmāk - Zemessardze) izbeigšanas".

2. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Karavīra tiesības sniegt paplašināto pirmo palīdzību

(1) Karavīrs, kurš apguvis paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs sniegt paplašināto pirmo palīdzību, izmantojot Ministru kabineta apstiprinātajā sarakstā iekļauto aprīkojumu, medicīniskos materiālus un medikamentus.

(2) Ministru kabinets nosaka karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa programmu, kārtību, kādā nodrošina apmācību paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanā, un kārtību, kādā ārvalstīs apgūtu mācību kursu atzīst Latvijas Republikā, kā arī paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanai paredzētā aprīkojuma, medicīnisko materiālu un medikamentu uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtību."

3. Aizstāt 17.1 panta pirmās daļas ceturtajā teikumā vārdus "Jaunsardzes centrs" ar vārdiem "Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs".

4. Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nacionālo bruņoto spēku komandieri un Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku likumu."

5. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Karavīrus augstāko instruktoru amatos ieceļ Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks)."

6. Izslēgt 32.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "pēc spēku veida vai Nacionālo bruņoto spēku komandierim tieši pakļautās vienības komandiera (priekšnieka) ieteikuma".

7. Izteikt 44.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) augstāko instruktoru - Nacionālo bruņoto spēku komandieris vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks);".

8. Papildināt 63.panta 1.punktu ar vārdiem "kā arī zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē".

9. Papildināt 68.pantu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) iestājoties Zemessardzē;".

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 11.martā.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 31.martā

01.04.2010