Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr.282

Rīgā 2010.gada 23.martā (prot. Nr.15 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1358 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.1.1.1.apakšaktivitāti "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Projektu finansē no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100 % no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Kopējais apakšaktivitātē pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 2 825 068 lati.";

1.2. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 1 412 534 lati. Līdz šo noteikumu 60.punktā minēto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanai maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir 1 271 280 latu.";

1.3. izteikt 20.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.2.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);";

1.4. svītrot 47.punktā vārdus "un nacionālā publiskā finansējuma";

1.5. izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas var noteikt saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi.";

1.6. izteikt 62. un 63.punktu šādā redakcijā:

"62. Pēc netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēra noteikšanas šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās izmaksas plāno un attiecina saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru vai reālajām netiešajām izmaksām.

63. Ja šo noteikumu 20.2.apakšpunktā minētās netiešās izmaksas nosaka saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi un projekta īstenošana ir uzsākta, pirms noteikts šo noteikumu 60.punktā minētais netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmērs, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no 2010.gada 1.aprīļa.";

1.7. 2.pielikumā:

1.7.1. aizstāt 27.punktā skaitli "1 661 802" ar skaitli "1 412 534";

1.7.2. aizstāt 28.punkta ceturtajā ailē burtu "N" ar burtu "P";

1.7.3. svītrot 29.punktu;

1.7.4. aizstāt 30.punkta ceturtajā ailē burtu "N" ar burtu "P".

2. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

01.04.2010