Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā

Izdarīt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 14.nr.; 2008, 12., 16.nr.; 2009, 2., 3., 9., 10., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 2.panta otrajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrs" un vārdus "Latvijas Policijas akadēmija".

2. Papildināt 3.panta piekto daļu pēc skaitļa "33." ar vārdu "pants".

3. Papildināt 7.panta otro daļu pēc vārdiem "Iekšlietu ministrijas sistēmā vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē" ar vārdiem "vai kuras militārā dienesta izdienas stāžs".

4. Izslēgt 9.panta ceturtajā daļā vārdus "Latvijas Policijas akadēmijas".

5. Papildināt likumu ar 12.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Amatpersonas norīkošana uz citu struktūrvienību

Ņemot vērā dienesta nepieciešamību, ar Iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu (pavēli) amatpersonu uz laiku līdz vienam mēnesim var norīkot pildīt dienesta pienākumus citā struktūrvienībā vienas reģionālās (teritoriālās) struktūrvienības ietvaros, sedzot ar norīkošanu saistītos ceļa izdevumus un nodrošinot ar naktsmītni. Šāda norīkošana nav uzskatāma par pārcelšanu citā amatā vai komandējumu."

6. Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Amatpersonu var nosūtīt komandējumā uz noteiktu laiku, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedzot ar komandējumu saistītos izdevumus. Komandējums šā likuma izpratnē ir nosūtīšana pildīt dienesta pienākumus vai papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju ārpus Latvijas Republikas un - ja dienesta pienākumu izpilde vai zināšanu papildināšana un kvalifikācijas paaugstināšana pārsniedz diennakts periodu - Latvijas Republikā."

7. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdus "bet Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā, Iekšlietu ministrijas Sakaru centrā un Latvijas Policijas akadēmijā - iekšlietu ministrs".

8. Papildināt 47.panta septītās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kā arī samaksu par dienesta pienākumu izpildi virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika, ja amatpersonai nav bijis piešķirts atpūtas laiks, kura ilgums atbilst dienesta pienākumu izpildei virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2016.gada 1.jūlijam amatpersonas amatu var ieņemt arī Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 11.martā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 24.martā

07.04.2010