Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Gada pārskatu likumā

Izdarīt Gada pārskatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1998, 6., 21.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 9.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 13.nr.; 2006, 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt likumu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

"29.1 pants

(1) Ja sabiedrība publiskās un privātās partnerības līguma darbības laikā veic ilgtermiņa ieguldījumus publiskā partnera pamatlīdzekļos, kuri tai nodoti ar minēto līgumu, tad šo izmaksu summu norāda posteņu grupā "II. Pamatlīdzekļi" izveidotā papildu postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos".

(2) Papildu postenī "Ilgtermiņa ieguldījumi publiskā partnera pamatlīdzekļos" iekļautos ilgtermiņa ieguldījumus novērtē saskaņā ar šā likuma 26., 27. un 28.panta un 29.panta pirmās daļas noteikumiem."

2. Aizstāt 66.panta pirmajā daļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc sabiedrības reģistrācijas vietas" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienestam".

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Šā likuma 29.1 pants gada pārskatiem piemērojams, sākot ar 2010. pārskata gadu."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 25.februārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 11.martā

25.03.2010