Darbības ar dokumentu

Satversmes tiesas dienesta informācija Nr.1-04/15-paz

Rīgā 2010.gada 4.martā

Par lietas Nr.2010-15-01 ierosināšanu

2010.gada 3.martā Satversmes tiesas 2.kolēģija, izskatījusi Satversmes tiesā 2010.gada 9.februārī saņemto pieteikumu, pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu.

Ierosināta lieta Nr.2010-15-01 "Par Civilprocesa likuma 141.panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar ko apmierināts pieteikums par prasības nodrošināšanu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam".

Pieteikumu iesniedza Yeleverton Investment B.V.

Satversmes tiesas 2.kolēģija nolēma, ka nav nepieciešams aicināt Saeimu iesniegt atbildes rakstu, jo Satversmes tiesā ir sagatavota līdzīga lieta Nr.2009-85-01 un no Saeimas jau ir saņemts atbildes raksts ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Tiesas sēžu sekretāre L.Rozentāle