Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.53

Rīgā 2010.gada 19.janvārī (prot. Nr.26, 107.§)

Grozījumi Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.130 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 44.panta 4.punktu,
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18.punkta ievaddaļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2008.gada 8.jūlija saistošajos noteikumos Nr.130 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Saistošie noteikumi nosaka nomas maksas apmēru Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem vai piederošiem neapbūvētiem zemesgabaliem (turpmāk - pašvaldības zemesgabals), kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, slēdzot ilgtermiņa (6-9 gadi) vai vidēja termiņa (3-5 gadi) nomas līgumus.";

1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Pašvaldības zemesgabala, kuru iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksu gadā nosaka:

2.1. 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ja tiek slēgts ilgtermiņa (6-9 gadi) nomas līgums;

2.2. 2,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ja tiek slēgts vidēja termiņa (3-5 gadi) nomas līgums."

2. Rīgas pilsētas izpilddirektors ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

3. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

Rīgā 2010.gada 21.janvārī

03.03.2010