Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

LATVIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS, IGAUNIJAS REPUBLIKAS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS UN LIETUVAS REPUBLIKAS NACIONĀLĀS AIZSARDZĪBAS MINISTRIJAS VIENOŠANĀS PAR ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS GAISA TELPAS PATRULĒŠANAS FINANSĒŠANU UN IZMAKSU SADALI GROZĪJUMS

 

Latvijas Republikas Aizsardzības minis­trija, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrija un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija,

atsaucoties uz Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali, kas parakstīta Tallinā 2007.gada 5.februārī, ceturtās daļas 2.apakšpunktu,

ir pieņēmušas lēmumu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali Pielikumu izteikt sekojošā redakcijā:

 

PIELIKUMS

 

ZIEMEĻATLANTIJAS LĪGUMA ORGANIZĀCIJAS SPĒKIEM PAREDZĒTO IZMAKSU SARAKSTS

1. Izdevumi par transportlīdzekļu (autobusu, mikroautobusu, automobiļu u.c.) nomu, kuri piešķirti tikai NATO spēku vajadzībām un kurus nodrošina saskaņā ar nomas līgumiem, kas noslēgti, ievērojot Lietuvas Republikas valsts iepirkuma procedūras, saskaņā ar aprīkojuma tabulu (TOE), kuru pirms tam ir apstiprinājuši Dalībnieki.

2. Izdevumi par degvielu, eļļām un smērvielām transportlīdzekļiem, kuri norādīti Pielikuma 1.punktā.

3. Izdevumi par precēm un pakalpojumiem, kurus noteiktās zonās nodrošina NATO spēkiem un kuri ir saistīti ar:

a. dzeramā ūdens nodrošināšanu;

b. atkritumu savākšanu un pārstrādāšanu;

c. kanalizāciju;

d. bioloģisko tualešu pakalpojumiem;

e. veļas mazgāšanu un gultasveļas maiņu;

f. elektroapgādi;

g. sakaru pakalpojumiem;

h. saimniecības piederumiem.

4. Izdevumi par skrejceļu atledošanu, kurus starp Dalībniekiem sadala šādi: Lietuvas Dalībnieks sedz 50 (piecdesmit) procentus un Latvijas Dalībnieks un Igaunijas Dalībnieks katrs sedz 25 (divdesmit piecus) procentus.

5. Sākot ar 2008.gada 1.janvāri, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas spēku personālsastāva izmitināšanas izmaksas sastāda fiksētu summu 100 000 eiro mēnesī.

6. Sākot ar 2010.gada 1.janvāri, par izmaksām vai līdzvērtīgu kompensāciju līdz pat 6 (sešiem) gaisa pārvadājumiem, ko Lietuvas Dalībnieks veic rotācijas laikā, ja par to ir vienošanās ar NATO spēkiem. Gaisa pārvadājumu izmaksas iekļauj:

a. lidojumam vajadzīgās degvielas izmaksas;

b. aeronavigācijas izmaksas, tostarp EUROCONTROL izmaksas un nosēšanās izmaksas ārpus Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas teritorijas.

Šis grozījums stājas spēkā datumā, kad to ir parakstījis pēdējais Dalībnieks.

Sastādīts 3 (trijos) oriģināleksemplāros angļu valodā, un visiem trim eksemplāriem ir vienāds juridiski saistošs spēks.

 

Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijas vārdā

Igaunijas Republikas
Aizsardzības ministrijas vārdā

Lietuvas Republikas
Nacionālās aizsardzības
ministrijas vārdā

Parakstīšanas datums:

Parakstīšanas datums:

Parakstīšanas datums:

.................................

....................................

...................................

 

26.11.2007