Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.79

Rīgā 2010.gada 17.februārī (prot. Nr.9 17.§)

Grozījumi koncepcijā "Par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas, uzraudzības, drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu"

1. Izdarīt koncepcijā "Par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas, uzraudzības, drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu" (atbalstīta ar Ministru kabineta 2005.gada 6.decembra rīkojumu Nr.777 "Par koncepciju "Par bīstamo kravu pārvadājumu koordinēšanas, uzraudzības, drošības un aizsardzības jautājumu risināšanu"") šādus grozījumus:

1.1. koncepcijas informatīvajā daļā:

1.1.1. aizstāt 1.nodaļā vārdus "Vides ministrijas Radiācijas drošības centrs" ar vārdiem "Vides ministrijas Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs";

1.1.2. izteikt 2.2.apakšnodaļas 22.punktu šādā redakcijā:

"22) Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumi Nr.1051 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība";";

1.1.3. izteikt 3.nodaļas 1.varianta trešās rindkopas otro teikumu šādā redakcijā:

"Šajā likumprojektā būtu noteikti BK apritē iesaistīto institūciju kompetences deleģējumi, iekļaujot arī tās jomas, kas patlaban nav pilnībā aptvertas:";

1.1.4. papildināt 3.nodaļas 1.varianta piekto rindkopu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekta grupa secina, ka kādas koncepcijā minētās problēmas atrisināšanai nepieciešami grozījumi citos ar BK apriti saistītos tiesību aktos, tā izstrādā priekšlikumus šādiem grozījumiem.";

1.2. izteikt koncepcijas kopsavilkuma 2.daļas pirmo variantu šādā redakcijā:

"Pirmais variants.

Lai pilnveidotu un attīstītu bīstamo kravu apriti, Satiksmes ministrija iesaka izstrādāt attiecīgu likumprojektu, kurā būtu noteikti:

1. Bīstamo kravu apritē iesaistīto institūciju kompetences deleģējumi, iekļaujot arī tās jomas, kas patlaban nav pilnībā aptvertas;

2. Bīstamo kravu aprites kontroles nosacījumi;

3. Bīstamo kravu aprites aizsardzības pasākumu plānošana, īstenošana un kontrole.

Likumprojekts un uz tā pamata izdotie normatīvie akti nodrošinātu:

1. Bīstamo kravu apritē iesaistīto institūciju darbības koordināciju;

2. Kontroles sistēmas izveidošanu, lai uzraudzītu bīstamo kravu aprites atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3. Sistēmas izveidošanu, kas līdz minimumam samazinātu apritē esošo bīstamo kravu iespējamu izmantošanu teroristiskiem vai ļaunprātīgiem nolūkiem."

2. Satiksmes ministrijai iesniegt precizēto koncepciju Valsts kancelejā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

17.02.2010