Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.74

Rīgā 2010.gada 17.februārī (prot. Nr.9 6.§)

Par valsts nekustamās mantas domājamo daļu Daugavpilī, 1.maija ielā 8, pārdošanu

1. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 9.pantu un pārejas noteikumu 20.punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valsts nekustamo mantu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 018 1513) - pusi domājamās daļas no zemes vienības 1012 m2 platībā  (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 018 1513), dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0500 018 1513 001) un piecām palīgēkām (būvju kadastra apzīmējumi 0500 018 1513 003, 0500 018 1513 004, 0500 018 1513 005, 0500 018 1513 006 un 0500 018 1513 007) - Daugavpilī, 1.maija ielā 8, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Līgumā paredzēt, ka pircējs - kopīpašnieks vai cita persona - par šajā rīkojumā minētās attiecīgās nosolītās ēkas un zemes domājamo daļu maksā latos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

17.02.2010